Προσφορά

Ψυχολογία της άσκησης και του αθλητισμού

44,84 

Διαστάσεις 21 × 29 cm
Γλώσσα

ISBN

978-960-023-874-7

Σελίδες

638

Συγγραφέας

Ψυχολογία της άσκησης και του αθλητισμού

Περιγραφή

Περιγραφή

Παρουσίαση
Η τέταρτη αμερικανική και η πρώτη ελληνική έκδοση του βιβλίου “Ψυχολογία της Άσκησης και του Αθλητισμού” διατηρεί την εξαιρετική του φήμη στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο και προσφέρει στους φοιτητές Ψυχολογίας μια εις βάθος εξέταση και κριτική ανάλυση της τρέχουσας έρευνας στην ψυχολογία της φυσικής δραστηριότητας. Το ανανεωμένο κείμενο, γνωστό από τις τρεις πρώτες αμερικανικές εκδόσεις με τίτλο Advances in Sport Psychology (Εξελίξεις στην Αθλητική Ψυχολογία), επικεντρώνεται τόσο σε εννοιολογικές κατασκευές της ψυχολογίας της άσκησης όσο και στην αθλητική ψυχολογία.
Επισημαίνονται κάποιες από τις δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας στους τομείς της υγείας και της ευεξίας καθώς και κάποιες από τις διαφορές μεταξύ της έρευνας στην ψυχολογία της άσκησης και του αθλητισμού. Οι περαιτέρω ενημερώσεις του κειμένου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
-Εννέα καινούργια κεφάλαια με πληθώρα αναφορών, μεταξύ των οποίων: Η Επίδραση της Οικογένειας στο Ενεργητικό Ελεύθερο Παιχνίδι και τον Νεανικό Αθλητισμό, η Ηγεσία σε Πλαίσια Φυσικής Δραστηριότητας και η Ανάπτυξη του Ταλέντου στον Νεανικό Αθλητισμό.
-Ανανεωμένα θεωρητικά και εμπειρικά δεδομένα με βάση τις εξελίξεις στο πεδίο της ψυχολογίας της άσκησης και του αθλητισμού και της ψυχολογίας της φυσικής δραστηριότητας.
-Επέκταση θεμάτων που αφορούν την ψυχολογία της άσκησης, όπως η φυσική δραστηριότητα και η ψυχική υγεία, η φυσική δραστηριότητα και οι γνωστικές ικανότητες και τα μοντέλα παρακίνησης για άσκηση με γνώμονα την υγεία.
-Σύγχρονα πεδία ενδιαφέροντος στην αθλητική ψυχολογία, όπως η τελειοθηρία, το πάθος, οι ανησυχίες αυτοπαρουσίασης, η απειλή του στερεότυπου, τα ζητήματα ψυχοπαθολογίας στην άσκηση και στον αθλητισμό, η θετική ανάπτυξη των νέων, η ανάπτυξη του αθλητικού ταλέντου και η φυσική δραστηριότητα με συγκεκριμένους πληθυσμούς.

Περιεχόμενα
ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή στην Ψυχολογία της Άσκησης και του Αθλητισμού
1 Η Ταυτότητα της Ψυχολογίας της Άσκησης, του Αθλητισμού και της Φυσικής Δραστηριότητας
2 Ερευνητικές Προσεγγίσεις στο Πεδίο του Αθλητισμού, της Άσκησης και της Φυσικής Δραστηριότητας
3 Εφαρμοσμένη Αθλητική Ψυχολογία ή Ψυχολογία της Φυσικής Δραστηριότηταςχυ
ΜΕΡΟΣ ΙΙ. Ατομικές Διαφορές στη Συμπεριφορά
4 Αυτοαντίληψη στον Αθλητισμό και την Άσκηση
5 Προβληματισμοί σχετικά με την Αυτοπαρουσίαση στον Αθλητισμό και τη Φυσική Δραστηριότητα
6 Τελειοθηρία (Τελειομανία) στον Αγωνιστικό Αθλητισμό
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. Κοινωνικοί και Περιβαλλοντικοί Παράγοντες
7 Η Επίδραση της Οικογένειας στο Ενεργητικό Ελεύθερο Παιχνίδι και τον Νεανικό Αθλητισμό
8 Συνομήλικοι και Ψυχολογικές Εμπειρίες σε Περιβάλλοντα Φυσικής Δραστηριότητας
9 Η Ηγεσία σε Πλαίσια Φυσικής Δραστηριότητας
10 Η Δυναμική της Ομάδας στον Αθλητισμό, την Άσκηση και τη Φυσική Δραστηριότητα
ΜΕΡΟΣ IV Συμπεριφορά και Απόδοση
11 Ηθική Συμπεριφορά στον Αθλητισμό και τη Φυσική Δραστηριότητα
12 Απόδοση, Άγχος, Διέγερση και Αντιμετώπιση στον Αθλητισμό
13 Η Πρόβλεψη στον Αθλητισμό
14 Παιχνίδια Σωματικής Άσκησης (Exergames) για την Ενίσχυση της Φυσικής Δραστηριότητας και της Απόδοσης
ΜΕΡΟΣ V Παρακινούμενη Συμπεριφορά
15 Στόχοι Επίτευξης στον Αθλητισμό και τη Φυσική Δραστηριότητα
16 Θεωρίες Παρακίνησης στον Αθλητισμό, την Άσκηση και τη Φυσική Δραστηριότητα με Βάση τον Αυτοκαθορισμό
17 Αναπτυξιακές Αντιλήψεις για την Παρακινούμενη Συμπεριφορά στον Αθλητισμό, την Άσκηση και τη Φυσική Δραστηριότητα
18 Παρακίνηση και Αλλαγή της Συμπεριφοράς ως προς τη Φυσική Δραστηριότητα από την Άποψη της Δημόσιας Υγείας
ΜΕΡΟΣ VI Υγεία
19 Φυσική Δραστηριότητα και Ψυχική Υγεία στην Εποχή της Τεκμηριωμένης Ιατρικής
20 Άτομα με Αναπηρία, Φυσική Δραστηριότητα και Ψυχολογική Ευεξία
21 Ψυχολογία της Αθλητικής Ιατρικής
22 Αθλητική Εξουθένωση στον Ανταγωνιστικό Αθλητισμό
23 Φυσική Δραστηριότητα και Αυτοδιαχείριση της Χρόνιας Ασθένειας
ΜΕΡΟΣ VII Διάρκεια Ζωής και Αναπτυξιακά Ζητήματα
24 Φυσική Δραστηριότητα και Νόηση
25 Ανάπτυξη του Ταλέντου στον Νεανικό Αθλητισμό
26 Θετική Ανάπτυξη Νέων μέσω της Φυσικής Δραστηριότητας: Πρόοδος, Προβληματισμοί και Προοπτική
Ευρετήριο
Επιμέλεια: Thelma S. Horn – Alan L. Smith
Επιστημονική Επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης: Ευάγγελος Στ. Μπεμπέτσος
Οι συγγραφείς: Veronica Allan, Mark R. Beauchamp, Stuart J.H. Biddle, Ian D. Boardley, Lawrence R. Brawley,
David P. Broadbent, Jennifer Brunet, Valerie Carson, Miranda A. Gary, Yu-Kai Chang, Jean Cote, Pe

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 21 × 29 cm
Γλώσσα

ISBN

978-960-023-874-7

Σελίδες

638

Συγγραφέας