Προσφορά

Ψυχολογία ΑΣΕΠ Κλάδος φυσικής αγωγής

Θεωρία ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

10,03 

Άμεσα διαθέσιμο
Διαστάσεις 14 × 21 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-278-169-9

Pages

296

share
Share via Viber

Ψυχολογία ΑΣΕΠ Κλάδος φυσικής αγωγής

Περιγραφή

Περιγραφή

Στις εξετάσεις του 2002 το Α.Σ.Ε.Π. καθιέρωσε για πρώτη φορά το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, το οποίο προβλέπεται να εφαρμοσθεί και στις εξετάσεις που θα ακολουθήσουν. Το εγχειρίδιο καλύπτει την εξεταστέα ύλη της αθλητικής ψυχολογίας. Η συγγραφή του με το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει σημαντικά τους υποψηφίους, με δεδομένο ότι υπάρχει μικρή εμπειρία σ’ αυτόν τον τρόπο των εξετάσεων. Προσφέροντας ένα συνδυασμό θεωρητικών γνώσεων και ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, κύριος στόχος του βιβλίου αυτού είναι να αποτελέσει ένα ουσιαστικό βοήθημα για όποιον θέλει να βρει συγκεντρωμένη την ύλη της αθλητικής ψυχολογίας, ώστε να προετοιμαστεί αποτελεσματικά για τις εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π. Το βιβλίο ξεκινά με εισαγωγικά θέματα της αθλητικής ψυχολογίας. Στο επόμενο κεφάλαιο αναλύεται η προσωπικότητα και ακολουθεί η εξέταση των κινήτρων και της παρακίνησης, καθώς και της τοποθέτησης και καθορισμού στόχων, των αμοιβών-τιμωριών, του προσανατολισμού των στόχων και της αυτοπεποίθησης και της αυτοαποτελεσματικότητας. Κατόπιν αναπτύσσονται οι ψυχολογικές δεξιότητες και τεχνικές, το θεωρητικό περιεχόμενο της ηγεσίας και της επικοινωνίας και τέλος η ψυχολογία των αθλητικών τραυματισμών. Σε κάθε κεφάλαιο ακολουθούν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Οι σωστές απαντήσεις τους παρουσιάζονται αναλυτικά σε ξεχωριστό κεφάλαιο στο τέλος του βιβλίου, ενώ δίνεται και συνοπτικός πίνακας των απαντήσεων για μεγαλύτερη διευκόλυνση του αναγνώστη. Τέλος, δίνονται σε κάθε ενότητα βασικές βιβλιογραφικές πηγές, ώστε ο αναγνώστης που θέλει να εμβαθύνει περισσότερο τις γνώσεις του στο για το χορό να ανατρέξει σ’ αυτές. Το θεωρητικό πλαίσιο και το περιεχόμενο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών προσανατολίζονται στις απαιτήσεις και την εξεταστέα ύλη για το διαγωνισμό πρόσληψης εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. Πιστεύουμε ότι το εγχειρίδιο αυτό θα αποτελέσει σημαντικό βοήθημα για τους πτυχιούχους φυσικής αγωγής που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π., αλλά και για τους φοιτητές των Τ.Ε.Φ.Α.Α., συμβάλλοντας στην καλύτερη προετοιμασία τους για τις εξετάσεις του μαθήματος της αθλητικής ψυχολογίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Εισαγωγικά θέματα Αθλητικής Ψυχολογίας
Τομείς δράσης της Αθλητικής Ψυχολογίας
Σκοποί των Προγραμμάτων Ψυχολογικής Προετοιμασίας
Βιβλιογραφικές Αναφορές και Παραπομπές – Προτεινόμενα συγγράμματα Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών
Προσωπικότητα
θεωρίες προσωπικότητας
θεωρίες προσωπικότητας: Εφαρμογή στο χώρο του αθλητισμού
Προσωπικότητα και αθλητική απόδοση
Βιβλιογραφικές Αναφορές και Παραπομπές – Προτεινόμενα συγγράμματα Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών
Κίνητρα – Παρακίνηση
Εσωτερικά – εξωτερικά κίνητρα
Αιτιολογικές εκτιμήσεις και εστίες ελέγχου
θεωρία απόδοσης
Βιβλιογραφικές Αναφορές και Παραπομπές – Προτεινόμενα συγγράμματα Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών
Τοποθέτηση – Καθορισμός στόχων
Η σημασία της τοποθέτησης στόχων
Καθορισμός στόχων: στάδια και χαρακτηριστικά
Δέσμευση στη διαδικασία τοποθέτησης στόχων
Βιβλιογραφικές Αναφορές και Παραπομπές – Προτεινόμενα συγγράμματα Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών
Αμοιβές – Τιμωρίες
Κατηγορίες αμοιβών
Χρησιμότητα των αμοιβών
Σκοποί και τιμωρία – Χαρακτηριστικά μιας αποτελεσματικής τιμωρίας Βιβλιογραφικές Αναφορές και Παραπομπές – Προτεινόμενα συγγράμματα Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών
Βελτίωση της προσοχής (επιλεκτική προσοχή)
Βελτίωση της αυτοσυγκέντρωσης
Κορυφαία απόδοση και προσοχή – αυτοσυγκέντρωση
Προβλήματα προσοχής στην προπόνηση και στον αγώνα
Βιβλιογραφικές Αναφορές και Παραπομπές – Προτεινόμενα συγγράμματα Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών
Προσανατολισμός στόχων
Προσανατολισμός στο εγώ
Προσανατολισμός στο έργο / δουλειά
Πρακτικές οδηγίες προς τον προπονητή – καθηγητή Φυσικής Αγωγής Βιβλιογραφικές Αναφορές και Παραπομπές – Προτεινόμενα συγγράμματα Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών
Αυτοπεποίθηση – Αυτοαποτελεσματικότητα
θεωρία αποτελεσματικότητας
Μοντέλο αθλητικής αυτοπεποίθησης
Αυτοπεποίθηση, άγχος και αθλητική απόδοση
Ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης
Βιβλιογραφικές Αναφορές και Παραπομπές – Προτεινόμενα συγγράμματα Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών
ʼγχος – Στρες – Διέγερση
Αγχος Κατάστασης – Προδιάθεσης
Το μοντέλο αλληλεπίδρασης του στρες
Γνωστικό – Σωματικό άγχος
θεωρία του Αγωνιστικού ʼγχους
Σχέση άγχους – απόδοσης
Φυσιολογική βάση του στρες
Διέγερση και απόδοση
Σύνδρομο γενικής προσαρμογής
και ψυχική κατάσταση πριν από τον αγώνα
Η μελέτη του πολυδιάστατου άγχους στον αθλητισμό
Μέτρηση του άγχους
Βιβλιογραφικές Αναφορές και Παραπομπές – Προτεινόμενα συγγράμματα Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών
Τρόποι, στρατηγικές και τεχνικές αντιμετώπισης του στρες
Στρατηγικές αντιμετώπισης του στρες
θεωρητικά μοντέλα για την αντιμετώπιση του στρες
Τρόποι αντιμετώπισης του στρες στον αθλητισμό
Αποτελεσματικότητα και καταλληλότητα τρόπων
αντιμετώπισης του στρες
Τεχνικές αντιμετώπισης στρεσογόνων καταστάσεων
και διαχείρισης του στρες
Βιβλιογραφικές Αναφορές και Παραπομπές – Προτεινόμενα συγγράμματα Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών
Προσοχή και αυτοσυγκέντρωση
Διαστάσεις της προσοχής

Ψυχολογικές δεξιότητες και τεχνικές
Φιλοσοφία του ΠΨΠ
Μέσα και μέθοδοι
Δομή – Χαρακτηριστικά ΠΨΠ
Αυτοενημερότητα
Νοερή απεικόνιση – εκτέλεση
Πρόγραμμα νοερής απεικόνισης
Χαλάρωση
Τεχνικές χαλάρωσης
Ασκήσεις αναπνοών
Ασκήσεις προοδευτικής χαλάρωσης
Εσωτερική σκέψη – Έλεγχος των σκέψεων – Αυτοδιάλογος
Τεχνικές για τον έλεγχο του αυτοδιαλόγου
Ενεργοποίηση
Βιβλιογραφικές Αναφορές και Παραπομπές – Προτεινόμενα συγγράμματα Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών
Ηγεσία
Χαρακτηριστικά του ηγέτη
Στυλ ηγετικής συμπεριφοράς
Παράγοντες της κατάστασης
Χαρακτηριστικά των ατόμων και της ομάδας
Αξιολόγηση ηγετικής συμπεριφοράς
Βιβλιογραφικές Αναφορές και Παραπομπές – Προτεινόμενα συγγράμματα Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών
Επικοινωνία
Ανατροφοδότηση
Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία
Βιβλιογραφικές Αναφορές και Παραπομπές – Προτεινόμενα συγγράμματα Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών
Το άτομο και η ομάδα – συνοχή της ομάδας
Συγκρότηση της ομάδας
Σύγκρουση στην ομάδα
Σύνθεση
Συνοχή της ομάδας
Σχέση συνοχής και απόδοσης
Μέτρηση της συνοχής της ομάδας
Βιβλιογραφικές Αναφορές και Παραπομπές – Προτεινόμενα συγγράμματα
Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών
Επιθετικότητα και Βία – Ηθικότητα
Ορισμοί για την επιθετικότητα και τη βία
Ψυχολογικές θεωρίες για την επιθετικότητα
Ηθικότητα και στάδια ηθικής ανάπτυξης
Η επιθετικότητα στους αθλητικούς χώρους
Βιβλιογραφικές Αναφορές και Παραπομπές – Προτεινόμενα συγγράμματα
Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών
Παιδικός Αθλητισμός
0 αθλητισμός ως κοινωνική διαδικασία αξιολόγησης
Αθλητική εγκατάλειψη νεαρών αθλητών
Κίνητρα συμμετοχής των παιδιών στον αθλητισμό
και ο ρόλος των γονέων
Βιβλιογραφικές Αναφορές και Παραπομπές – Προτεινόμενα συγγράμματα
Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών
Ψυχολογία της άσκησης
Βιβλιογραφικές Αναφορές και Παραπομπές – Προτεινόμενα συγγράμματα
Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών
Αθλητική εξουθένωση – εγκατάλειψη
Βιβλιογραφικές Αναφορές και Παραπομπές – Προτεινόμενα συγγράμματα
Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών
Ψυχολογία Αθλητικών Τραυματισμών
Βιβλιογραφικές Αναφορές και Παραπομπές – Προτεινόμενα συγγράμματα
Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών
Απαντήσεις ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών
Εισαγωγικά θέματα αθλητικής ψυχολογίας
Προσωπικότητα
Αιτιολογικές εκτιμήσεις και εστίες ελέγχου
Τοποθέτηση- Καθορισμός στόχων
Αμοιβές – Τιμωρίες
Προσανατολισμός στόχων
Αυτοπεποίθηση – αυτοαποτελεσματικότητα
Αγχος – Στρες – Διέγερση
Τρόποι, στρατηγικές και τεχνική αντιμετώπισης του στρες
Προσοχή και αυτοσυγκέντρωση
Ψυχολογικές δεξιότητες και τεχνικές
Ηγεσία
Επικοινωνία
Το άτομο και η ομάδα – συνοχή της ομάδας
Επιθετικότητα και Βία – Ηθικότητα
Παιδικός Αθλητισμός
Ψυχολογία της άσκησης
Αθλητική εξουθένωση – εγκατάλειψη
Ψυχολογία αθλητικών τραυματισμών
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 14 × 21 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-278-169-9

Pages

296