Προσφορά

Προπονητικές και αγωνιστικές δραστηριότητες κλασικού αθλητισμού

22.50

Διαστάσεις 21 × 29 cm
Γλώσσα

ISBN

978-618-531-669-3

Προπονητικές και αγωνιστικές δραστηριότητες κλασικού αθλητισμού

Περιγραφή

Περιγραφή

Ο ΣΕΓΑΣ με τη συγγραφή του βιβλίου αυτού υλοποιεί το πρώτο στάδιο εφαρμογής του ενιαίου προπονητικού – αγωνιστικού σχεδιασμού στις αναπτυξιακές ηλικίες.
Το βιβλίο έχει ως βάση τις εκδόσεις της παγκόσμιας ομοσπονδίας κλασικού αθλητισμού (WA) που αφορούν στο πρόγραμμα του Kids’ Athletics. Επειδή απευθύνεται κυρίως σε νέους προπονητές θεωρήθηκε σκόπιμο από τη συγγραφική ομάδα να προστεθούν επιπλέον πληροφορίες σχετικές με την ανάπτυξη στρατηγικών για αποτελεσματικότερη προπόνηση στην παιδική ηλικία. Επιπλέον, προστέθηκε ικανός αριθμός νέων εκπαιδευτικών καρτών και αγωνιστικών δραστηριοτήτων, τα περισσότερα των οποίων προέρχονται από την ελληνική παράδοση. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη την ελληνική πραγματικότητα, δίνονται πρόσθετες οργανωτικές οδηγίες για τη διεξαγωγή των αγωνιστικών δραστηριοτήτων.
Το βιβλίο αποτελείται από τρία κεφάλαια.
Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η δυνατότητα δημιουργίας προπονητικής φιλοσοφίας και ο αντίστοιχος κώδικας δεοντολογίας κατά την προπόνηση στην παιδική ηλικία.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι εκπαιδευτικές κάρτες της IAAF (110) και οι νέες (50) που αφορούν στα παιδαγωγικά-παραδοσιακά παιχνίδια.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι αγωνιστικές δραστηριότητες και δίνονται οργανωτικές οδηγίες για τη διεξαγωγή τους στις κατηγορίες Κ12, Κ10 και Κ8.
Στο παράρτημα του βιβλίου δίνονται έντυπα/πινάκια διεξαγωγής των αγωνιστικών δραστηριοτήτων.
Ο ΣΕΓΑΣ με την έκδοση αυτή στοχεύει στην υποστήριξη των προπονητών που εργάζονται στη βάση της αθλητικής πυραμίδας. Παράλληλα η έκδοση αυτή αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους καθηγητές Φ.Α. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και για τους προπονητές άλλων αθλημάτων που δραστηριοποιούνται σε τμήματα υποδομής.

Περιεχόμενα

Χαιρετισμός Προέδρου ΣΕΓΑΣ
Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα ΣΕΓΑΣ
Πρόλογος
Εισαγωγή
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Οι συγγραφείς: Αποστόλης Αποστολόπουλος, Χάρης Βαρυτιμίδης, Μάρκος Καλούδης, Χρήστος Κατσίκας, Σπύρος Κέλλης, Ιωάννης Κοντονάσιος, Βασιλική Μάνου, Στέφανος Ματάκης, Βασίλειος Μπαρκούκης, Δημήτρης Ορφανόπουλος, Παύλος Σισμανίδης, Δημήτρης Χαλβατζάρας, Χρήστος Χατζηβασιλείου

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Διαστάσεις 21 × 29 cm
Γλώσσα

ISBN

978-618-531-669-3