Προπόνηση φυσικής κατάστασης Α’ Έκδοση [ΠΡΟΣΦΟΡΑ]

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-278-100-9

Pages

314

Προπόνηση φυσικής κατάστασης Α’ Έκδοση [ΠΡΟΣΦΟΡΑ]

Περιγραφή

Περιγραφή

Συγκεντρώνει τα πλέον σύγχρονα δεδομένα σχετικά με την προπόνηση φυσικής κατάσταση, καλύπτοντας όλο το φάσμα του αθλητισμού (από το σχολικό έως το υψηλό αγωνιστικό) των ηλικιών και των αθλημάτων. Στοιχειοθετούνται οι ικανότητες της δύναμης και της αντοχής, της ταχύτητας και της κινητικότητας, η σημασία τους, οι μορφές τους και οι βιολογικές βάσεις τους. Kάθε ικανότητα εξετάζεται μεμονωμένα και αναλύονται οι πιο αποτελεσματικές μέθοδοι για την ανάπτυξή της ανάλογα με τους στόχους του εκάστοτε ασκούμενου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Εισαγωγικό σημείωμα
1. Γενικές αρχές της προπόνησης φυσικής κατάστασης
Φυσική κατάσταση
Αρχές της προπόνησης φυσικής κατάστασης
Καθοδήγηση της φυσικής κατάστασης
2. Προπόνηση δύναμης
Δύναμη και μορφές εμφάνισης
Βιολογικές και βιομηχανικές βάσεις της μυϊκής απόδοσης
Μέθοδοι προπόνησης
Υποδείξεις για προγράμματα προπόνησης
και τη διαμόρφωση της προπόνησης δύναμης
Υποδείξεις σχετικά με επιλεγμένα τεστ δύναμης
3. Προπόνηση ταχύτητας
Ταχύτητα και μορφές εμφάνισης
Βιολογικές βάσεις των ικανοτήτων ταχύτητας
Μέθοδοι προπόνησης και υποδείξεις σχετικά
με τη διαμόρφωσή τους
Υποδείξεις σχετικά με επιλεγμένα τεστ ταχύτητας
4. Προπόνηση αντοχής
Αντοχή και μορφές εμφάνισης
Βιολογικές βάσεις των ικανοτήτων αντοχής
Μέθοδοι προπόνησης
Υποδείξεις για τον έλεγχο και την καθοδήγηση
της προπόνησης αντοχής
5. Προπόνηση κινητικότητας
Κινητικότητα
Βιολογικές βάσεις της κινητικότητας
Παράγοντες που επηρεάζουν την κινητικότητα
Μέθοδοι προπόνησης
Υποδείξεις σχετικά με τα τεστ κινητικότητας
6. Προπόνηση φυσικής κατάστασης
με παιδιά και εφήβους
Πόσο σκόπιμη είναι η προπόνηση
φυσικής κατάστασης με παιδιά;
Βάσεις αναπτυξιακής βιολογίας
Δεκτικότητα επιβάρυνσης και ικανότητα απόδοσης στην παιδική και εφηβική ηλικία και μακροπρόθεσμη
δόμηση της απόδοσης
Προπόνηση δύναμης στην παιδική και εφηβική ηλικία
Προπόνηση ταχύτητας στην παιδική και εφηβική ηλικία
Προπόνηση αντοχής στην παιδική και εφηβική ηλικία
Προπόνηση κινητικότητας στην παιδική και εφηβική ηλικία.
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο όρων

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-278-100-9

Pages

314