Προοδεύοντας ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης για παιδιά με κινητικά προβλήματα

50,00 

Άμεσα διαθέσιμο
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-394-101-8

Pages

526

Εκδότης

Παρισιάνου

share
Share via Viber

Προοδεύοντας ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης για παιδιά με κινητικά προβλήματα

Περιγραφή

Περιγραφή

Αυτό το βιβλίο φιλοδοξεί να δώσει σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο ανάπηρο παιδί τις ευκαιρίες να μάθει τις καθημερινές πράξεις που αφορούν στην κινητικότητα, παιχνίδι, ατομική φροντίδα, επικοινωνία και κοινωνικότητα.

Όταν ένα παιδί έχει αναπηρίες δεν είναι πάντοτε εύκολο να γνωρίζει κανείς με ποιο τρόπο θα το παρακινήσει, θα το ενθαρρύνει και θα το καθοδηγήσει.

Αυτό το εγχειρίδιο βήμα προς βήμα εκπαίδευσης με τα πολυάριθμα σχέδια και τραγούδια θα βοηθήσει τους γονείς και όλους όσους εργάζονται καθημερινά με ανάπηρα παιδιά να αποκαλύψουν τις δεξιότητες των παιδιών με ειδικές ανάγκες και να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά να ανακαλύψουν και να καλλιεργήσουν τη δική τους μοναδική προσωπικότητα.

Περιεχόμενα
Πρόλογος ix
Ευχαριστίες xi
Πρόλογος xiii
Σημείωμα τον επιστημονικού επιμελητή της έκδοσης xv
Μέρος Α: το παιδί
1. Εγκεφαλική παράλυση 1
Εισαγωγή 1
Σημεία και συμπτώματα παιδιού με εγκεφαλική παράλυση 3
Αλληλεπίδραση με παιδί που πάσχει από εγκεφαλική παράλυση 5
Προφυλάξεις όταν κρατάμε και μεταφέρουμε ένα παιδί με εγκεφαλική παράλυση 7
2. Πώς τα παιδιά μαθαίνουν να αναπτύσσονται 9
Μέρος Β: Καθοδηγητική εκπαίδευση
3. Εισαγωγή στην καθοδηγητική εκπαίδευση 19
Ο ρόλος του καθοδηγητή 20
Η δομή και οι δυναμικές της ομάδας 21
Ρυθμικός σκοπός 21
Σειρά ασκήσεων και απόκτηση δεξιοτήτων 22
Το ημερήσιο πρόγραμμα/ρουτίνα 23
Το μαθησιακό περιβάλλον 25
Πρακτική διευκόλυνση 26
4. Παρατήρηση του παιδιού με εγκεφαλική παράλυση και καθορισμός στόχων στην καθοδηγητική εκπαίδευση 27
Μέρος Γ: Ειδική ανάλυση των δραστηριοτήτων της καθημερινότητας
5. Διαδικασία της διατροφής 73
6. Τουαλέτα εκπαίδευση 91
7. Διαδικασία της ένδυσης 107
8. Ατομική φροντίδα υγιεινή 165
9. Κάνοντας ντους μπάνιο 197
10. Άσκηση καθιστής θέσης 205
11. Στέκεται όρθιο και βαδίζει 213
12. Μεταφορές 233
13. Ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας από το κρεβάτι 265
Μέρος Δ: Σειρές ασκήσεων
14. Ομάδα μητέρας και παιδιού 281
Σειρά ασκήσεων από συγκεκριμένη θέση 281
Σειρά ασκήσεων από την καθιστή στην όρθια θέση 281
Σειρά ασκήσεων για τα χέρια 281
15. Ομάδα στο επίπεδο 1 319
Σειρά ασκήσεων από συγκεκριμένη θέση 320
Σειρά ασκήσεων από την καθιστή στην όρθια θέση 337
Σειρά ασκήσεων για τα χέρια 347
16. Ομάδες που βρίσκονται στα επίπεδα 2-4 359
Σειρά ασκήσεων από συγκεκριμένη θέση 359
Σειρά ασκήσεων από την καθιστή στην όρθια θέση
και ασκήσεις βάδισης 359
Σειρά ασκήσεων για τα χέρια 359
17. Προχωρημένες ομάδες 471
Προχωρημένη σειρά ασκήσεων βάδισης 472
Προχωρημένη σειρά για το χέρι 471
Μέρος Ε: Επιλύοντας τα προβλήματα
18. Προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτές 485
Παραρτήματα
Τεχνικά εκπαιδευτικά βοηθήματα 499
Έπιπλα 501
Εξοπλισμός και βοηθήματα 503
Τραγούδια 508
Γλωσσάρι
Βιβλία αναφοράς και προτεινόμενη βιβλιογραφία για ανάγνωση

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-394-101-8

Pages

526

Εκδότης

Παρισιάνου