ΠΡΟΟΔΕΥΟΝΤΑΣ

O' Conor J., Yu E.

50.00

Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-394-101-8

Pages

526

ΠΡΟΟΔΕΥΟΝΤΑΣ

Περιγραφή

Περιγραφή

Αυτό το βιβλίο φιλοδοξεί να δώσει σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο ανάπηρο παιδί τις ευκαιρίες να μάθει τις καθημερινές πράξεις που αφορούν στην κινητικότητα, παιχνίδι, ατομική φροντίδα, επικοινωνία και κοινωνικότητα.

Όταν ένα παιδί έχει αναπηρίες δεν είναι πάντοτε εύκολο να γνωρίζει κανείς με ποιο τρόπο θα το παρακινήσει, θα το ενθαρρύνει και θα το καθοδηγήσει.

Αυτό το εγχειρίδιο βήμα προς βήμα εκπαίδευσης με τα πολυάριθμα σχέδια και τραγούδια θα βοηθήσει τους γονείς και όλους όσους εργάζονται καθημερινά με ανάπηρα παιδιά να αποκαλύψουν τις δεξιότητες των παιδιών με ειδικές ανάγκες και να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά να ανακαλύψουν και να καλλιεργήσουν τη δική τους μοναδική προσωπικότητα.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-394-101-8

Pages

526