Προγραμματισμός προετοιμασία ομάδων ποδοσφαίρου(Προσφορά)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ για την Προαγωνιστική & Αγωνιστική περίοδο ( Ερασιτεχνικό / Επαγγελματικό ποδ

Άμεσα διαθέσιμο
Διαστάσεις 17 × 21 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-278-085-1

Pages

248

Προγραμματισμός προετοιμασία ομάδων ποδοσφαίρου(Προσφορά)

Περιγραφή

Περιγραφή

Όλοι οι προπονητές των ερασιτεχνικών και των επαγγελματικών ομάδων, κάθε χρονιά πριν την έναρξη της προαγωνιστικής περιόδου έχουν να επιτελέσουν το δύσκολο έργο του προγραμματισμού. Αντιμετωπίζουν όμως προβλήματα και θέτουν δεκάδες ερωτήματα, δικαίως βέβαια, αφού ο προγραμματισμός είναι μία σύνθετη και δύσκολη προπονητική διαδικασία. Ειδικότερα, τα περισσότερα ερωτήματα αφορούν στην προετοιμασία των ομάδων κατά την προαγωνιστική περίοδο (π.χ. ποιοι οι στόχοι της προπόνησης, ποια η αναλογία μεταξύ γενικής και ειδικής προπόνησης; πώς θα επιτευχθεί η ανάπτυξη των φυσικών ικανοτήτων; πότεκαι πώς θα διεξαΧθεί η τεχνικοτακτική προπόνηση; κ.ά.).

Με τις εισηγήσεις που περιέχονται στο βιβλίο, επιχειρείται να δοθούν απαντήσειw στα καίρια ερωτήματα. Επίσης δίνεται αναλυτικό πρόγραμμα προπόνησης για όλη την περίοδο προετοιμασίας και παραδείγματα προπονητικών μονάδων (μικρόκυκλοι) για την αγωνιστική περίοδο. Συνοπτικά, οι τίτλοι των εισηγήσεων είναι: – Σχεδιασμός του ετήσιου κύκλου προπόνησης

– Ιδιαιτερότητες προγραμματισμού στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο

– Σημασία και στόχοι προπόνησης στη μεταβατική περίοδο

– Αναλυτικό πρόγραμμα προπόνησης στην περίοδο προετοιμα-σίας για ερασιτεχνικές ομάδες

– Στόχοι και περιεχόμενα προαγωνιστικής περιόδου για επαγγελματικές ομάδες

– Συστήματα στην επίθεση και την άμυνα

– Διδασκαλία συστημάτων (ασκήσεις)

– Τάσεις

– Συμπεράσματα από το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ’96.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Προγραμματισμός -Σχεδιασμός του ετήσιου κύκλου προπόνησης
Εισαγωγή
Σχεδιασμός του ετήσιου κύκλου προπόνησης
Διάγνωση, αξιολόγηση, καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης
του αθλητικού δυναμικού
Καθορισμός στόχων
Προγραμματισμός προπόνησης
Διεξαγωγή της προπόνησης – αγώνες
Έλεγχος – αξιολόγηση της προπόνησης και των αγώνων
Βιβλιογραφία
Ετήσιος προγραμματισμός στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο
Μεταβατική περίοδος
Δόμηση της προπόνησης κατά την 1η φάση της προετοιμασίας
στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο
Ετήσιος προγραμματισμός – περιοδικότητα
Εισαγωγή
Οι ιδιαιτερότητες του προγραμματισμού στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο
Μεταβατική περίοδος
Στόχοι και περιεχόμενα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο
Περίοδος προετοιμασίας
Στόχοι και περιεχόμενα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο
Προπονητικοί στόχοι
Τεχνικοτακτική προπόνηση
Προπόνηση φυσικής κατάστασης
Η διαδοχή των στόχων στην περίοδο προετοιμασίας
Αναλυτικό πρόγραμμα προετοιμασίας για την 1η και 2η εβδομάδα
Παραδείγματα προπονητικών μονάδων στην Α’ φάση της προετοιμασίας
Βιβλιογραφία
Δόμηση της προπόνησης κατά τη 2η φάση της προετοιμασίας
στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο
Δεύτερη φάση της προετοιμασίας
Γενικές παρατηρήσεις για τη δεύτερη φάση της προετοιμασίας
Παραδείγματα προπονητικών μονάδων
Βιβλιογραφία

Δόμηση της προπόνησης κατά την 3η φάση της προετοιμασίας
στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο
Τρίτη φάση της προετοιμασίας
Γενικές παρατηρήσεις για την τρίτη φάση της προετοιμασίας
Παραδείγματα προπονητικών μονάδων
Βιβλιογραφία
Δόμηση της προπόνησης κατά την αγωνιστική περίοδο
στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο
Αγωνιστική περίοδος
Γενικές παρατηρήσεις
Παραδείγματα προπονητικών μονάδων
Βιβλιογραφία
Προγραμματισμός προαγωνιστικής περιόδου στο επαγγελματικό
ποδόσφαιρο
Προγραμματισμός της προπόνησης
Εισαγωγή
Στόχοι της προπόνησης στην περίοδο προετοιμασίας
Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 1996
Τα συστήματα των ομάδων στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 1996
Αποτελέσματα (συμπεράσματα) στατιστικής
Λόγοι που κάνουν τις ομάδες να δίνουν έμφαση στην αμυντική συμπεριφορά
Η σημασία των “σταρς” στις ομάδες
Συμπεράσματα για τη βελτίωση του ποδοσφαίρου και νέες αντιλήψεις
για την προπόνηση
Αρνητικές τάσεις του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος 1996
Απαντήσεις στην αρνητική εξέλιξη του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος 1996
Ο Kurt Schadegg συμπεραίνει – Ένωση προπονητών ποδοσφαίρου
Ελβετίας –
Σύστημα
Εισαγωγή στα συστήματα
Μεθοδική διδασκαλία του 4:3:3 στην παιδική και εφηβική ηλικία
Ασκήσεις (1-7)
Βιβλιογραφία

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 17 × 21 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-278-085-1

Pages

248