Προσφορά

Πληροφοριακά συστήματα υγείας – Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας 4η έκδοση

29.57

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

978-960-023-586-9

Σελίδες

520

Πληροφοριακά συστήματα υγείας – Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας 4η έκδοση

Περιγραφή

Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο με τίτλο «Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» αφορά στη μελέτη των Πληροφοριακών Συστημάτων στο χώρο της Υγείας, σε τεχνολογικό, θεωρητικό όσο και οργανωτικό επίπεδο. Μέσα από ξεχωριστές ενότητες το βιβλίο

α) επιχειρεί μια επισκόπηση των πληροφοριακών συστημάτων στο χώρο της υγείας και περιγράφει αναλυτικά τις αρχιτεκτονικές που χρησιμοποιούνται,

β) αναλύει το θεωρητικό υπόβαθρο πίσω από κάθε πληροφοριακό σύστημα,

γ) εστιάζει στις μεμονωμένες εφαρμογές λογισμικού και στις συσκευές που απαρτίζουν ένα πληροφοριακό σύστημα και

δ) παρουσιάζει αναλυτικά τις βασικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας. […] (Από τον πρόλογο των συγγραφέων)

 

Περιεχόμενα

Εισαγωγικό σημείωμα συγγραφέων
Ενότητα 1 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
Συστήματα βάσεων δεδομένων
Πληροφορική και υγεία
Πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων
Έμπειρα συστήματα και συστήματα λήψης απόφασης
Πληροφοριακά συστήματα διάγνωσης και νοσηλείας
Ασφάλεια στα πληροφοριακά συστήματα υγείας
Διαλειτουργικότητα και πρότυπα στην υγεία
Μεθοδολογίες ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων
Ενότητα 2 – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Συστήματα ταξινόμησης και κωδικοποίησης
Διαδίκτυο και υγεία
Κινητή υγεία (mHealth) και εφαρμογές
Τεχνικές επεξεργασίας ιατρικής εικόνας και βιοϊατρικών σημάτων
Εικονική πραγματικότητα και τεχνολογίες ρομποτικής
Βιοπληροφορική
Ενότητα 3 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και υγεία
Έξυπνες κάρτες
Ιατρικός φάκελος
Ηλεκτρονική συνταγογράφηση
Ηλεκτρονικές προμήθειες
Τηλεϊατρική – Τηλεχειρουργική
Ηλεκτρονική εκπαίδευση
Συντομογραφίες – Ακρωνύμια
Ευρετήριο όρων

 

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

978-960-023-586-9

Σελίδες

520