Προσφορά

Pilates anatomy + Teaching pilates for postural faults illness and injury

42,00 

Άμεσα διαθέσιμο
Διαστάσεις 17 × 24 cm
Γλώσσα

Pilates anatomy + Teaching pilates for postural faults illness and injury

Περιγραφή

Περιγραφή

PILATES ANATOMY
Περιεχόμενα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Έξι βασικές αρχές του pilates    11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Σπονδυλική στήλη, πυρήνας και ευθυγράμμιση σώματος    21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Μύες, κίνηση σώματος και ασκησιολόγιο mat pilates    45

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Τα θεμέλια μιας συνεδρίας mat pilates    71

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Λειτουργία κοιλιακών μυών για κίνηση και σταθεροποίηση    105

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Η καλή κινητικότητα των σπονδύλων συμβάλλει στη δημιουργία εύκαμπτης σπονδυλικής στήλης    143

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Οι γέφυρες συμβάλλουν στη λειτουργικότητα της σπονδυλικής στήλης    181

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Πλευρικές ασκήσεις για έναν ενεργό πυρήνα    207

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Ασκήσεις έκτασης για δυνατή πλάτη    243

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Εξατομικεύστε το δικό σας πρόγραμμα pilates    269

TEACHING PILATES FOR POSTURAL FAULTS, ILLNESS AND INJURY

The pilates technique is very much used in physiotherapy treatment, especially in remedial exercises to aid recovery and rehabilitation after surgery, as well as with back problems and sports injuries.

Περιεχόμενα
Chapter 1 Good posture and how it can be achieved
Introduction,
Good erect posture,
Postural faults,
Useful tests,
Tables of exercises for addressing postural faults
Chapter 2 Common medical conditions and problems
Eating disorders,
Obesity,
Chronic fatigue syndrome,
Epilepsy,
Multiple sclerosis,
Parkinson`s disease,
Diabetes mellitus,
Thyroid disease,
Osteoporosis,
Osteoarthritis,
Rheumatoid arthritis ,
Psoriatic arthritis,
Gout,
Hypertension,
Coronary heart disease,
Cerebrovascular disease,
Chronic obstructive pulmonary disease,
Asthma,
Gastointestinal problems,
Neck problems,
Back problems,
Hip problems,
Knee problems,
Lower leg problems,
Ankle and foot problems
Chapter 3 Anatomy review – torso, lower limbs and feet:
Thoracic cage,
Vertebral column,
Pelvic girdle,
Hip joint,
Knee joint,
Ankle joint and foot
Chapter 4 Exercises for core stabilization and efficient movement:
Prerequisite prepatory exercises,
Basic core strengthening exercises
Chapter 5 Anatomy review – the upper limb:
Pectoral girdle,
Elbow joint,
Wrist joint
Chapter 6 Upper body, stretching and overall joint mobilization exercises:
Exercise list,
Basic upper body exercises
Stretching, joint mobilization and exercises to improve foot alignment, mobility and strength
Chapter 7 The teaching process
While the learner is doingthe exercise,
Instruction,
Further ways to improve your teaching
Chapter 8 Health and safety
Safe, effective prectice,
The working space
Appendix 1 Sample client record form
Appendix 2 Sample postural assessment form
Appendix 3 Suggested farther reading on anatomy
Λεπτομέρειες

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Γλώσσα