ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΑΚΤΙΚΗ

27,00 

Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-913-461-0

Pages

240

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΑΚΤΙΚΗ

Περιγραφή

Περιγραφή

Η πετοσφαίριση είναι άθλημα ομαδικό που απαιτεί ιδιαίτερες πνευματικές, ψυχικές και τεχνικές ικανότητες. Η ενασχόληση με την πετοσφαίριση τόσο σε ψυχαγωγικό όσο και αγωνιστικό επίπεδο προϋποθέτει ανάλογες γνώσεις και εμπειρία, προκείμενοι οι αθλούμενοι να ανταπεξέρχονται ικανοποιητικά στις τρέχουσες ανάγκες κάθε αγώνα.

Το σύγγραμμα αυτό περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες και απευθύνεται σε φοιτητές που θα ασχοληθούν με την πετοσφαίριση με στόχο να τους μυήσει, να τους καθοδηγήσει και να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που θα αντιμετωπίσουν ως καθηγητές φυσικής αγωγής και προπονητές. Ι. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στην πετοσφαίριση ιστορικά και:

Κάνει μία πρώτη γνωριμία με τους κανονισμούς του αθλήματος. Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει τα μέρη που απαρτίζουν την πετοσφαίριση.

Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει την τεχνική ανάλυση των επιδεξιοτήτων της πετοσφαίρισης.

Η τέταρτη ενότητα ασχολείται με την τακτική σε επίπεδο αρχαρίων και προχωρημένων. Η σύνθεση της ομάδας καθώς και οι επιθετικές και αμυντικές ενέργειες επεξηγούνται και αιτιολογούνται.

Θεωρούμε ότι οι τέσσερις αυτές ενότητες δίνουν μία ολοκληρωμένη εικόνα της πετοσφαίρισης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Πιστεύουμε ότι τόσο ο νέος καθηγητής της φυσικής αγωγής όσο και ο προπονητής μέσα από αυτό το βιβλίο θα βρουν τις απαντήσεις που χρειάζονται, σε ό,τι αφορά την τεχνική και τακτική ανάλυση της πετοσφαίρισης και θα αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη γνώση του αθλήματος.

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-913-461-0

Pages

240