Προσφορά

Πετοσφαίριση ΑΣΕΠ κλάδος φυσικής αγωγής, Θεωρία, Τεχνική, Μεθοδολογία, Ειδική διδακτική & Κανονισμοί

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Πολλαπλών Επιλογών, Καλύπτει την ύλη του διαγωνισμού πρόσληψης εκπαιδευτικών

10,80 

Άμεσα διαθέσιμο
Διαστάσεις 14 × 21 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-287-161-0

Pages

144

share
Share via Viber

Πετοσφαίριση ΑΣΕΠ κλάδος φυσικής αγωγής, Θεωρία, Τεχνική, Μεθοδολογία, Ειδική διδακτική & Κανονισμοί

Περιγραφή

Περιγραφή

Στις εξετάσεις του 2002 το Α.Σ.Ε.Π. καθιέρωσε για πρώτη φορά το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, το οποίο προβλέπεται να εφαρμοστεί και στις εξετάσεις που θα ακολουθήσουν. Το παρόν εγχειρίδιο καλύπτει την εξεταστέα ύλη της πετοσφαίρισης και η συγγραφή του έγινε με σκοπό να προσφέρει στον αναγνώστη τα βασικά και απαραίτητα στοιχεία της θεωρίας και να προτείνει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Προσφέροντας ένα συνδυασμό θεωρητικών γνώσεων και στοιχείων τεχνικής, τακτικής, μεθοδολογίας και κανονισμών, καθώς και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, κύριος στόχος του βιβλίου αυτού είναι να αποτελέσει ένα ουσιαστικό βοήθημα για όποιον θέλει να βρει συγκεντρωμένη την ύλη της πετοσφαίρισης, ώστε να προετοιμαστεί αποτελεσματικά για τις εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π. Το βιβλίο έχει την εξής δομή: Στην αρχή γίνεται μία σύντομη αναφορά στην ιστορική πορεία του αθλήματος. Ακολουθεί η ανάλυση των στάσεων και των μετακινήσεων στην πετοσφαίριση, της πάσας με δάκτυλα από πάνω και της πάσας από κάτω με τα δύο χέρια (μανσέτα). Στα επόμενα κεφάλαια περιγράφεται η τεχνική του σερβίς, του καρφιού και του μπλοκ. Κατόπιν παρουσιάζονται το σύστημα σύνθεσης και παιχνιδιού 5:0:1, η επιθετική κάλυψη (ντουμπλάζ), οι πτώσεις και τα αμυντικά συστήματα. Στο τέλος του κάθε κεφαλαίου υπάρχουν προτεινόμενες ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, καθώς και επιπλέον ερωτήσεις όσον αφορά στους κανονισμούς του αθλήματος. Οι ερωτήσεις με τις σωστές απαντήσεις παρουσιάζονται αναλυτικά στο τέλος του βιβλίου, ενώ δίνεται και συνοπτικός πίνακας των απαντήσεων για μεγαλύτερη διευκόλυνση του αναγνώστη. Επιπλέον, δίνονται βασικές βιβλιογραφικές πηγές, ώστε ο αναγνώστης που θέλει να εμβαθύνει περισσότερο να ανατρέχει σ’ αυτές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ιστορία του αθλήματος
Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών για την ιστορία του αθλήματος
Στάσεις και μετακινήσεις στην πετοσφαίριση
Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών για τις στάσεις
και μετακινήσεις στην πετοσφαίριση
Πάσα με δάκτυλα από πάνω
Μεθοδολογία διδασκαλίας της πάσας με δάκτυλα από πάνω
Πιθανά προβλήματα – σφάλματα κατά την τεχνική της πάσας με δάκτυλα από πάνω και αντιμετώπιση αυτών (λύσεις)
Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών για την πάσα με δάκτυλα από πάνω
Πάσα από κάτω με τα δύο χέρια (μανσέτα)
Μεθοδολογία διδασκαλίας της μανσέτας
Πιθανά προβλήματα – σφάλματα κατά την τεχνική της μανσέτας
και αντιμετώπιση αυτών (λύσεις)
Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών για την πάσα
από κάτω με τα δύο χέρια (μανσέτα)
Σύστημα σύνθεσης και παιχνιδιού 6:0
Σερβίς (μετωπικό από κάτω, τένις, κυματιστό, επιθετικό)
Διδασκαλία του σερβίς από κάτω
Πιθανά προβλήματα – σφάλματα κατά την τεχνική του σερβίς από κάτω και αντιμετώπιση αυτών (λύσεις)
Περιστρεφόμενο σερβίς από πάνω (τένις)
Διδασκαλία του περιστρεφόμενου σερβίς
Πιθανά προβλήματα – σφάλματα κατά την τεχνική
του περιστρεφόμενου σερβίς και αντιμετώπιση αυτών (λύσεις)
Σερβίς από πάνω (κυματιστό)
Διδασκαλία του κυματιστού σερβίς
Πιθανά προβλήματα – σφάλματα κατά την τεχνική
του κυματιστού σερβίς και αντιμετώπιση αυτών (λύσεις)
Διδασκαλία του επιθετικού σερβίς
Σύστημα σύνθεσης και παιχνιδιού 4:0:2
Συστήματα ομαδικής υποδοχής του σερβίς
Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών για το σερβίς
(μετωπικό από κάτω, τένις, κυματιστό, επιθετικό
Καρφί
Διδασκαλία του καρφιού
Η φορά
Το πάτημα
Το άλμα
Το όπλισμα του χεριού και το κτύπημα της μπάλας στον αέρα
Η προσγείωση
Μετωπικό επιθετικό κτύπημα
Καρπικό επιθετικό κτύπημα
Πλασέ – Καρφί πλασέ
Επιθετικό κτύπημα για στροφή στον αέρα
Επιθετικό κτύπημα για μπλοκ άουτ
Επιθετικό κτύπημα από την αμυντική ζώνη
Πιθανά προβλήματα – σφάλματα κατά την τεχνική του καρφιού
και αντιμετώπιση αυτών (λύσεις)
Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών για το καρφί
Μπλοκ
Διδασκαλία του μπλοκ
Πιθανά προβλήματα – σφάλματα κατά την τεχνική του μπλοκ και αντιμετώπιση αυτών (λύσεις)
Σύστημα σύνθεσης και παιχνιδιού 5:0:1
Η επιθετική κάλυψη (ντουμπλάζ)
Πτώσεις (πλάγια, πίσω, εμπρός)
ʼμυνα με τα δύο χέρια και πτώση προς τα πίσω
ʼμυνα με τα δύο χέρια ή με το ένα χέρι και πλάγια πτώση
Διδασκαλία της άμυνας με τα δύο χέρια και πτώση προς τα πίσω
ʼμυνα με τα δύο χέρια ή με το ένα χέρι και πτώση
προς τα εμπρός (θωρακική)
Διδασκαλία της άμυνας με τα δύο χέρια ή με το ένα χέρι
και πλάγια πτώση
Πιθανά προβλήματα – σφάλματα κατά την τεχνική των πλάγιων πτώσεων και πτώσεων προς τα πίσω
και αντιμετώπιση αυτών (λύσεις)
Διδασκαλία της άμυνας με τα δύο χέρια ή με το ένα χέρι
και πτώση προς τα εμπρός (θωρακική)
Πιθανά προβλήματα – σφάλματα κατά την τεχνική
της θωρακικής πτώσης και αντιμετώπιση αυτών (λύσεις)
Αμυντικά συστήματα
Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών για το μπλοκ,
την επιθετική κάλυψη, τις πτώσεις και τα συστήματα
Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών για τους κανονισμούς του αθλήματος
Απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
για την ιστορία του αθλήματος
Απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
για τις στάσεις και τις μετακινήσεις στην πετοσφαίριση
Απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
για την πάσα με δάκτυλα από πάνω
Απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
για την πάσα από κάτω με τα δύο χέρια (μανσέτα)
Απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
για το σερβίς (μετωπικό από κάτω, τένις, κυματιστό, επιθετικό
Απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για το καρφί
Απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
για το μπλοκ, την επιθετική κάλυψη, τις πτώσεις και τα συστήματα
Απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
για τους κανονισμούς του αθλήματος
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 14 × 21 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-287-161-0

Pages

144