Περιγραφική και εφαρμοσμένη ανατομική Γ το κινητικό σύστημα

170,00 

Άμεσα διαθέσιμο
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-121-079-2

Pages

1186

Εκδότης

University studio press

share
Share via Viber

Περιγραφική και εφαρμοσμένη ανατομική Γ το κινητικό σύστημα

Περιγραφή

Περιγραφή

Παρουσίαση
Με ικανοποίηση και χαρά προσφέρεται σε αυτούς που επιθυμούν να μελετήσουν την ανατομία του ανθρώπου, ο τρίτος τόμος της «Περιγραφικής και Εφαρμοσμένης Ανατομικής».
Κατά την συγγραφή αυτού του τόμου, που έχει ως περιεχόμενο την μορφή των οργάνων του κινητικού συστήματος, έγινε προσπάθεια το γνωστικό αντικείμενο να προσπελασθεί σύμφωνα με τη λογική που χαρακτηρίζει και την περιγραφή των σπλάχνων στον προηγούμενο τόμο. Γίνεται δηλαδή προσπάθεια να μελετηθεί η μορφή αυτών των οργάνων ως αποτέλεσμα διεργασιών που προκαλούνται από τη ανάγκη εξυπηρέτησης λειτουργικών αναγκών. Έτσι, ερευνάται η σχέση της μορφής των οργάνων του κινητικού συστήματος με τη μορφή τους κατά την φυλογονία και οντογονία καθώς και οι συνέπειες που η αλλαγή ή αλλοίωση της μορφής τους έχει στη λειτουργία τους.
Ένα μεγάλο μέρος από το έργο ασχολείται με την κινησιολογία των αρθρώσεων και την ενέργεια των μυών. Θεωρήθηκε ότι η έννοια της εφαρμοσμένης ανατομικής, όσον αφορά το κινητικό σύστημα, είναι η μελέτη κατά κύριο λόγο, της κίνησης του ανθρώπινου σώματος και του τρόπου που αυτή εξυπηρετείται από τα όργανα που περιλαμβάνει αυτό το σύστημα. Νομίζω ότι για πρώτη φορά προσφέρονται, στην ελληνική γλώσσα, τόσες πολλές πληροφορίες σχετικά με την κινησιολογία του ανθρώπινου σώματος με κατανοητό και εύληπτο τρόπο. […]

Περιεχόμενα
ΤΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ
Α. Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΣ ΚΟΡΜΟΥ
1. Η ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
1.1. ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ
1.2. ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ
ΟΙ ΑΥΧΕΝΙΚΟΙ / ΟΙ ΘΩΡΑΚΙΚΟΙ / ΟΙ ΟΣΦΥΪΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ
1.3. ΝΟΘΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ
ΤΟ ΙΕΡΟ ΟΣΤΟ
Ο ΚΟΚΚΥΓΑΣ
1.4. ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ
ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΘΡΙΚΩΝ ΑΠΟΦΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ
ΟΙ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΕΤΑΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΥΪΚΩΝ ΑΠΟΦΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ
ΙΔΙΑΖΟΥΣΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
1.5. Η ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΑ ΚΥΡΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
2. Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΑ
2.1. ΟΙ ΠΛΕΥΡΕΣ
ΟΣΤΕΪΝΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ
ΠΛΕΥΡΕΣ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ (ΑΤΥΠΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ)
ΟΙ ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ
2.2. ΤΟ ΣΤΕΡΝΟ
2.3. ΟΙ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΑ
ΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ
ΟΙ ΣΤΕΡΝΟΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ
ΧΟΝΔΡΟΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΘΡΩΣΕΙΣ
ΜΕΣΟΧΟΝΔΡΙΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ
ΟΙ ΜΕΣΟΣΤΕΡΝΙΔΙΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΑ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΟΠΛΕΥΡΙΚΩΝ
2.4. Ο ΘΩΡΑΚΑΣ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ
Β. Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
1. ΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΚΡΑΝΙΟ
1.1. Ο ΘΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ
Ο ΚΥΡΙΩΣ ΘΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ
ΟΙ ΚΡΟΤΑΦΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
1.2. Η ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ
Η ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
Η ΕΞΩΚΡΑΝΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ
2. ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ή ΣΠΛΑΧΝΙΚΟ ΚΡΑΝΙΟ
2.1. Η ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ
ΜΕΣΑΙΑ / ΠΛΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ
2.2. Η ΟΠΙΣΘΙΑ Ή ΚΑΤΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ
ΜΕΣΑΙΑ / ΠΛΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ
2.3. Η ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ
2.4. ΟΙ ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ
3. ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΣΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΠΛΑΧΝΙΚΟ ΚΡΑΝΙΟ
3.1. ΤΟ ΚΥΤΟΣ ΤΗΣ ΜΥΤΗΣ
3.2. ΟΙ ΠΑΡΑΡΡΙΝΙΚΟΙ ΚΟΛΠΟΙ
ΟΙ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΙ ΚΟΛΠΟΙ
ΟΙ ΣΦΗΝΟΕΙΔΕΙΣ ΚΟΛΠΟΙ
ΤΟ ΓΝΑΘΙΑΙΟ ΑΝΤΡΟ
ΟΙ ΗΘΜΟΕΙΔΕΙΣ ΚΥΨΕΛΕΣ
3.3. ΟΙ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΙ ΚΟΓΧΟΙ
3.4. ΤΟ ΟΣΤΕΪΝΟ ΚΟΙΛΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
3.5. Ο ΚΡΟΤΑΦΙΚΟΣ ΒΟΘΡΟΣ
3.6. Ο ΥΠΟΚΡΟΤΑΦΙΟΣ ΒΟΘΡΟΣ
3.7. Ο ΠΤΕΡΥΓΟΥΠΕΡΩΙΟΣ Ή ΣΦΗΝΟΫΠΕΡΩΙΟΣ ΒΟΘΡΟΣ
3.8. Ο ΠΤΕΡΥΓΟΕΙΔΗΣ ΒΟΘΡΟΣ
4. ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ
4.1. ΤΟ ΙΝΙΑΚΟ ΟΣΤΟ
4.2. ΤΟ ΣΦΗΝΟΕΙΔΕΣ ΟΣΤΟ
ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΣΦΗΝΟΕΙΔΟΥΣ ΟΣΤΟΥ
ΟΙ ΕΛΑΣΣΟΝΕΣ / ΟΙ ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΠΤΕΡΥΓΕΣ ΤΟΥ ΣΦΗΝΟΕΙΔΟΥΣ ΟΣΤΟΥ
ΟΙ ΠΤΕΡΥΓΟΕΙΔΕΙΣ ΑΠΟΦΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΦΗΝΟΕΙΔΟΥΣ ΟΣΤΟΥ
4.3. ΤΟ ΚΡΟΤΑΦΙΚΟ ΟΣΤΟ
ΤΟ ΛΙΘΟΕΙΔΕΣ ΟΣΤΟ
ΤΟ ΛΕΠΙΔΟΕΙΔΕΣ ΟΣΤΟ
Η ΜΑΣΤΟΕΙΔΗΣ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΚΡΟΤΑΦΙΚΟΥ ΟΣΤΟΥ
ΤΟ ΤΥΜΠΑΝΙΚΟ ΟΣΤΟ
ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΡΟΤΑΦΙΚΟ ΟΣΤΟ
4.4. ΤΟ ΗΘΜΟΕΙΔΕΣ ΟΣΤΟ
Η ΜΕΣΑΙΑ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΗΘΜΟΕΙΔΟΥΣ
ΤΟ ΤΕΤΡΗΜΕΝΟ ΠΕΤΑΛΟ ΤΟΥ ΗΘΜΟΕΙΔΟΥΣ
ΟΙ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ ΤΟΥ ΗΘΜΟΕΙΔΟΥΣ
4.5. ΤΟ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΟΣΤΟ
Η ΜΕΤΩΠΙΑΙΑ ΜΟΙΡΑ Ή ΚΟΓΧΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΥ ΟΣΤΟΥ
ΟΙ ΚΟΓΧΙΚΕΣ ΜΟΙΡΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΥ ΟΣΤΟΥ
Η ΡΙΝΙΚΗ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΥ ΟΣΤΟΥ
4.6. ΤΟ ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟ ΟΣΤΟ
4.7. ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΜΑ (ΒΟΡΜΙΑΝΑ ΟΣΤΑ)
5. ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ) ΚΡΑΝΙΟΥ
5.1. ΤΟ ΡΙΝΙΚΟ ΟΣΤΟ
5.2. ΤΟ ΔΑΚΡΥΪΚΟ ΟΣΤΟ
5.3. Η ΚΑΤΩ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΓΧΗ
5.4. Η ΥΝΙΔΑ
5.5. Η ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΣ
ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ
Η ΜΕΤΩΠΙΑΙΑ / Η ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΗ / Η ΥΠΕΡΩΙΑ / Η ΦΑΤΝΙΑΚΗ ΑΠΟΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ
5.6. ΤΟ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟ ΟΣΤΟ
5.7. ΤΟ ΥΠΕΡΩΙΟ ΟΣΤΟ
ΤΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΠΕΤΑΛΟ ΤΟΥ ΥΠΕΡΩΙΟΥ ΟΣΤΟΥ
ΤΟ ΚΑΘΕΤΟ ΠΕΤΑΛΟ ΤΟΥ ΥΠΕΡΩΙΟΥ ΟΣΤΟΥ
5.8. Η ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΣ
ΤΟ ΣΩΜΑ / ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ
5.9. Η ΥΟΕΙΔΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΟΙ ΒΕΛΟΝΟΕΙΔΕΙΣ ΑΠΟΦΥΣΕΙΣ
ΤΟ ΥΟΕΙΔΕΣ ΟΣΤΟ
6. ΤΟ ΚΡΑΝΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ
7. Η ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ Η ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ
8. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΟ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ
9. ΤΟ ΚΡΑΝΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΜΟΡΦΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΑΝΙΟΜΕΤΡΙΚΗ […]
10. ΟΙ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ
Γ. Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ
Δ. Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΜΥΟΛΟΓΙΑ
Ε. ΟΙ ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΣΤ. ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΣ ΚΟΡΜΟΥ
Ζ. ΜΥΕΣ ΤΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ
Θ. ΜΥΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-121-079-2

Pages

1186

Εκδότης

University studio press