ΠΕΡΙΔΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

28 παραδείγματα - 250 εικόνες

25,00 

Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-746-114-2

Pages

98

ΠΕΡΙΔΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Περιγραφή

Περιγραφή

Η μαζική αύξηση της συμμετοχής στα σπορ έχει αυξήσει σημαντικά και τους τραυματισμούς. Τελευταία, όμως, η έρευνα έχει στραφεί περισσότερο στον τομέα της πρόληψης, αφού οι ειδικοί έκριναν ότι είναι καλύτερα να προληφθεί μια κάκωση παρά να θεραπευτεί.

Μια μέθοδος που κατά τη γνώμη των ερευνητών μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο να συμβούν τραυματισμοί είναι η περίδεση που χρησιμοποιείται σήμερα ευρύτατα από τους υπεύθυνους για την προστασία των αθλητών από διάφορες κακώσεις των μαλακών μορίων.

Η περίδεση εφαρμόζεται τόσο για την πρόληψη όσο και για την αποκατάσταση ενισχύοντας τις αδύνατες δομές που υποβάλλονται σε μεγαλύτερες επιβαρύνσεις στην εκτέλεση των αθλητικών δραστηριοτήτων.

Αν επιχειρηθεί να δοθεί ένας ορισμός, θα λεχθεί ότι περίδεση είναι η χρησιμοποίηση ενός τύπου ελαστικού επιδέσμου ή μιας ταινίας που κολλάει από μόνη της με σκοπό να υποστηρίζει ενα τραυματισμένο μέρος του σώματος ή να χωρίς να είναι εμπόδιο στη λειτουργία του

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-746-114-2

Pages

98