Παγκράτιον, το ολυμπιακό αγώνισμα

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

000-001-007-5

Pages

224

Παγκράτιον, το ολυμπιακό αγώνισμα

Περιγραφή

Περιγραφή

Το ελληνικό παγκράτιο, με ρίζες από την προϊστορία της ελληνικής φυλής τα είδη και οι μορφές του παγκρατίου τεχνάσματα, ορολογία, ασκήσεις γύμνασης και ιστορικά στοιχεία του παγκρατίου που ισχύουν και σήμερα εναγώνιοι νόμοι ιστορικές μαρτυρίες Ελλήνων και ξένων για το παγκράτιο περίφημοι παγκρατιστές των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων αρχαίες εικόνες παλαισμάτων παγκρατίου συγκρίσεις αρχαίων απεικονίσεων με σύγχρονα αθλήματα.

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

000-001-007-5

Pages

224