ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΣ V

24,01 

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-759-177-7

Pages

200

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΣ V

Περιγραφή

Περιγραφή

Ο παρών Πέμπτος τόμος με τον διακριτικό τίτλο ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ γραμμένος επί τη βάσει των σχετικών Ερωτηματολογίων που τέθηκαν στο Διαγωνισμό των εκπαιδευτικών του έτους 2007 έχει την εξής πρωτοτυπία: οι σωστές απαντήσεις που δίδονται δεν περιορίζονται σε μια μονολεκτική διατύπωση του τύπου 12Δ, 32Α…, αλλά προέρχονται από αυθεντικά κείμενα ειδικών ελλήνων επιστημόνων παιδαγωγών και διδακτολόγων, τα οποία επιλέχθηκαν για να πλαισιώσουν τη σωστή απάντηση του Ερωτηματολογίου. Αρκεσθήκαμε στην παράθεση επιλεκτικών αποσπασμάτων από τα βιβλία των εν λόγω παιδαγωγών με σχετική βιβλιογραφική αναφορά για δύο λόγους: από τη μια για να έλθουν οι υποψήφιοι σε αμεσότερη επαφή με τους αξιόλογους παιδαγωγούς μας και από την άλλη να μπορούν ασφαλέστερα να κατανοούν το πλαίσιο του ερωτήματος και τελικά τη σωστή και τεκμηριωμένη απάντηση στο τεθέν ερώτημα.

Πιστεύουμε πως το ανά χείρας βιβλίο μαζί με τους άλλους τέσσερις (4) τόμους που έχουμε εκδώσει και κυκλοφορούν έρχεται να συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για μια συστηματικότερη και αποτελεσματικότερη προετοιμασία των συναδέλφων εκπαιδευτικών στο δύσκολο δρόμο προς τις εξετάσεις του προσεχούς διαγωνισμού που έχει προκηρύξει το ΑΣΕΠ, για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-759-177-7

Pages

200