Ο ίππος και η εκτροφή του

Άμεσα διαθέσιμο
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-343-066-8

Pages

200

share
Share via Viber

Ο ίππος και η εκτροφή του

Περιγραφή

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές της Ζωικής Παραγωγής, τους ζωοτέχνες γεωτεχνικούς, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο που ασχολείται στην πράξη με την ιπποφορβία. Το περιεχόμενο του προσφέρει στον αναγνώστη γνώσεις και απόψεις από τη ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία και την εμπειρία μας επάνω στα προβλήματα της εκτροφής των ιπποειδών, δηλαδή της αναπαραγωγής, της διατροφής, της περιποίησης και του σταυλισμού. Πέρα από τα παραπάνω αντικείμενα το βιβλίο αυτό αναφέρεται και στην προέλευση του ίππου, στη σημερινή κατάσταση της ιπποτροφίας στην Ελλάδα, στη σωματική διάπλαση και την εκτιμητική του ίππου και τέλος, στην περιγραφή των κυριότερων φυλών των ίππων που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΠΠΟΥ

Α. Παλαιοντολογική περίοδος

Β. Σύγχρονη περίοδος

Γ. Εξημέρωση του ίππου

Κεφάλαιο 2. Η ΙΠΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η χρησιμοποίηση των ιπποειδών σήμερα στην Ελλάδα

Β. Ο πληθυσμός των ιπποειδών στην Ελλάδα

Γ. Η αναπαραγωγή των ιπποειδών στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 3. ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΙΠΠΟΥ

Α. Κινητικό σύστημα

Β. Αναπνευστικό σύστημα

Κυκλοφοριακό σύστημα

Δ. Πεπτικό σύστημα

Ε. Ουροποιητικό σύστημα

Στ. Γεννητικό σύστημα

Ζ. Νευρικό σύστημα

Η. Ενδοκρινείς αδένες

Κεφάλαιο 4. ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΠΠΟΥ

Α. Τοπογραφική διαίρεση του σώματος του ίππου

Β. Χρωματισμοί και άλλα γνωρίσματα των ιπποειδών

Γ. Προσδιορισμός της ηλικίας των ιπποειδών

Κεφάλαιο 5. ΟΙ ΦΥΛΕΣ ΤΩΝ ΙΠΠΩΝ

Α. Γενική κατάταξη των φυλών των ίππων

Β. Περιγραφή των κυριότερων φυλών ίππων

Κεφάλαιο 6. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΙΠΠΟΥ

Α. Επιλογή των γονέων

Β. Ενήβωση και ηλικία αναπαραγωγής

Γ. Γεννητικός κύκλος και εκδήλωση οίστρου

Δ. Ωοθυλακιορρηξία και γονιμοποίηση

Ε. Φυσική οχεία ή επίβαση

Στ. Τεχνική σπερματέγχυση

Ζ. Εμβρυομεταφορά στα ιπποειδή

Η. Εγκυμοσύνη (κυοφορία)

Θ. Τοκετός

Κεφάλαιο 7. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΙΠΠΟΥ

Α. Συστατικά των ζωοτροφών

Β. Διατροφή των ίππων κατά κατηγορία

Κεφάλαιο 8. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΠΠΩΝ

Α. Ανατομική περιποίηση του ίππου

Β. Σταυλισμός

Γ. Λιβάδια

Κεφάλαιο 9. ΟΝΟΤΡΟΦΙΑ

Α. Ταξινόμηση και χαρακτηριστικά του όνου

Β. Καταγωγή και εξημέρωση του όνου

Γ. Φυλές των όνων

Δ. Αναπαραγωγή, διατροφή και διατήρηση του όνου

Κεφάλαιο 10. ΗΜΙΟΝΟΤΡΟΦΙΑ

Α. Ιδιότητες και προτερήματα του ημιόνου

Β. Μορφολογικά χαρακτηριστικά του ημιόνου

Γ. Τύποι ημιόνων

Δ. αναπαραγωγή, διατροφή και διατήρηση του ημιόνου.

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-343-066-8

Pages

200