Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

14,70 

Άμεσα διαθέσιμο
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-460-168-7

Pages

240

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

Περιγραφή

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό ερευνά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ο εκπαιδευτικός να διευθύνει πιο αποτελεσματικά μια τάξη παιδιών και να διοικήσει το μαθησιακό τους περιβάλλον. Το ενδιαφέρον του ωστόσο επικεντρώνεται στα πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με τον καλό έλεγχο της τάξης και στην ψυχολογική γνώση που μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε γιατί οι μαθητές φέρονται ορισμένες φορές με τρόπους που αμφισβητούν το κύρος του δασκάλου. Επίσης επισημαίνει τον ρόλο που μπορεί αθέλητα να παίξει το σχολείο και ο δάσκαλος στην πρόκληση και τη διαιώνιση αυτής της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς και το τι μπορούμε να κάνουμε για να τη διοχετεύσουμε σε πιο επιθυμητά και αποδοτικά κανάλια.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση

ΜΕΡΟΣ Ι: Τα Αίτια που προκαλούν τα Προβλήματα Ελέγχου και Διοίκησης της Τάξης

κεφαλαίο 1: Η Φύση των Προβλημάτων Ελέγχου και Διοίκησης της Τάξης

κεφαλαίο 2: Αιτίες των Προβλημάτων Ι:

Τα Παιδιά

κεφαλαίο 3: Αιτίες των Προβλημάτων II:

Το Σχολείο και οι Δάσκαλοι

ΜΕΡΟΣ Π: Καθοδήγηση και Ανάπλαση των Προβληματικών Συμπεριφορών

κεφαλαίο 4: Στρατηγικές Ι:

Η Συμπεριφορική Προσέγγιση

κεφαλαίο 5: Στρατηγικές Π:

Η Γνωστική Προσέγγιση

κεφαλαίο 6: Στρατηγικές III:

Τεχνικές Διοίκησης της Τάξης

κεφαλαίο 7: Η Συμπεριφορά του Δασκάλου και ο Έλεγχος της Τάξης

κεφαλαίο 8: Οι Αυτοαντιλήψεις και η Αυτοδιοίκηση του Δασκάλου

Θέματα για Σκέψη και Συζήτηση

Βιβλιογραφία

Συμπληρωματικά Αναγνώσματα

Ευρετήριο

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-460-168-7

Pages

240