Προσφορά

Ο αθλητισμός στην τοπική αυτοδιοίκηση

48,00 

Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-981-190-3

Pages

500

Ο αθλητισμός στην τοπική αυτοδιοίκηση

Περιγραφή

Περιγραφή

Το βιβλίο «Ο Αθλητισμός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση»: α) καλύπτει ένα σημαντικό κενό στην υπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία, β) ενημερώνει σφαιρικά όσους δραστηριοποιούνται σε ΟΤΑ & ΔΑΟ (αιρετούς, διοικητικά στελέχη και εργαζόμενους στα προγράμματα), τους φοιτητές – πτυχιούχους Τμημάτων ΑΕΙ (π.χ., ΤΕΦΑΑ, ΤΟΔΑ, κλπ.) που επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν σε ΟΤΑ για τις διαδικασίες αυτές και γ) δημιουργεί ένα γενικό μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας των αθλητικών υπηρεσιών των ΟΤΑ.

Στην αρχή του βιβλίου υπάρχει μια εμπεριστατωμένη ιστορική αναδρομή στην ανάπτυξη του αθλητισμού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και των προγραμμάτων «αθλησης για Όλους» και παρατίθενται επιχειρήματα για τη υποστήριξη της υλοποίησης της αθλητικής πολιτικής των ΟΤΑ. Ακολούθως, περιλαμβάνονται πληροφορίες και πρακτικές οδηγίες για τις μορφές διοικητικής οργάνωσης και τα οικονομικά χαρακτηριστικά των ΔΑΟ, το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων «αθλησης για Όλους», το σχεδιασμό και την οργάνωση εκδηλώσεων, την οργάνωση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, τον ιατρικό έλεγχο των αθλούμενων και την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας / ατυχημάτων, τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, το σχεδιασμό και την υλοποίηση δημοσίων σχέσεων, την ανάπτυξη δικτύου σχέσεων και τον έλεγχο και την αξιολόγηση προγραμμάτων, εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων Στο τέλος παρατίθενται ορισμένες προτάσεις για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των ΔΑΟ.

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-981-190-3

Pages

500