Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ [Homo Ludens]

Άμεσα διαθέσιμο
Διαστάσεις 14 × 21 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

978-960-235-787-3

Pages

312

share
Share via Viber

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ [Homo Ludens]

Περιγραφή

Περιγραφή

Ένας από τους σημαντικότερους ιστορικούς του 20ού αι. διατυπώνει στο βιβλίο αυτό μια γενική θεωρία για την γένεση του ανθρώπινου πολιτισμού: ο πολιτισμός γεννιέται από την έμφυτη στον άνθρωπο τάση να παίζει, και οι διάφορες πολιτισμικές μορφές, από το δίκαιο και την φιλοσοφία ώς την ποίηση και την τέχνη, μπορούν να κατανοηθούν ως εκδηλώσεις ή μεταμορφώσεις της θεμελιώδους ορμής προς το παιχνίδι. Μέσα από το πρίσμα τούτο αναλύεται πλήθος ιστορικού, εθνολογικού και φιλολογικού υλικού, ενώ συνάμα διανοίγονται προοπτικές για την βαθύτερη σύλληψη της πορείας και της εξέλιξης του πολιτισμού στο σύνολό του.

Περιέχονται οι ενότητες:

– Η φύση και η σημασία του παιχνιδιού ως πολιτισμικού φαινομένου
– Η έννοια του παιχνιδιού όπως εκφράζεται στη γλώσσα
– Το παιχνίδι και ο αγώνας ως εκπολιτιστικές λειτουργίες
– Παιχνίδι και δίκαιο
– Παιχνίδι και πόλεμος
– Παιχνίδι και γνώση
– Παιχνίδι και ποίηση
– Τα στοιχεία της μυθοποίησης
– Μορφές παιχνιδιού στη φιλοσοφία
– Μορφές παιχνιδιού στην τέχνη
– Ο δυτικός πολιτισμός υπό το πρίσμα του παιχνιδιού
– Το στοιχείο του παιχνιδιού στον σύγχρονο πολιτισμό

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 14 × 21 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

978-960-235-787-3

Pages

312