Προσφορά

Μια πρόταση ένταξης παιδιών με προβλήματα ακοής

28,66 

Άμεσα διαθέσιμο
Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας

ISBN

978-960-164-201-7

Σελίδες

608

Γλώσσα

share
Share via Viber

Μια πρόταση ένταξης παιδιών με προβλήματα ακοής

Περιγραφή

Περιγραφή

Η ένταξη και η στοχευόμενη ενσωμάτωση στην εκπαίδευση δεν είναι αυτοσκοπός.
Η ένταξη για την ένταξη και η συνεκπαίδευση για τη συνεκπαίδευση είναι ένας ιδεώδης μύθος.
Τα παιδιά με προβλήματα ακοής πριν και πάνω απ’ όλα είναι παιδιά με όλα τα φυσικά και κοινωνικά δικαιώματα που απορρέουν από τη φύση και τα χαρακτηριστικά τους.
Η κώφωση και η βαρηκοΐα δεν είναι ασθένεια, είναι μια κατάσταση.
Η φυσική γλώσσα των ατόμων με προβλήματα ακοής είναι η νοηματική. Είναι ένα οπτικοκινητικό γλωσσικό σύστημα. Η μητρική τους γλώσσα, αυτή που μιλούν οι ακούοντες, είναι ένα φωνητικοακουστικό σύστημα. Μπορούν να την προσεγγίσουν μόνο εφόσον δομήσουν πρώτα γλώσσα οπτικοκινητικά.
Η διαμάχη για το ποιας μορφής μονομερής διδασκαλία είναι ιδανικότερη για τα κωφά παιδιά επέφερε περισσότερα κοινωνικά δεινά και εμπόδια παρά οφέλη.
Τα παιδιά με προβλήματα ακοής φύσει ανήκουν στη γλωσσική κοινότητα των κωφών και θέσει στην ευρύτερη κοινωνία από την οποία προέρχονται. Η ένταξή τους σε σχολεία ακουόντων μπορεί να επιτευχθεί μόνο κάτω από πολύ αυστηρούς όρους και συνεχώς αξιολογούμενες συνθήκες. Η απόφαση για την ένταξη ανήκει στα ίδια τα παιδιά και τις οικογένειές τους.
Μπορεί να πραγματοποιηθεί όμως και για λόγους μη ανταπόκρισης του εκπαιδευτικού συστήματος, τοπικά, στις ανάγκες τους.
Αυτά που παρουσιάζονται στο βιβλίο που έχετε στα χέρια σας αποτελούν μια θεωρητική και ερευνητική πρόταση για τα ελληνικά δεδομένα. Είναι πραγματοποιήσιμα, αλλά δεν αποτελούν θέσφατα.
Οι νέες γενιές των συναδέλφων, αλλά κυρίως οι νέες γενιές των κωφών επιστημόνων, πολλοί από τους οποίους υπήρξαν μαθητές μου ή φοιτητές μου, μπορεί να κάνουν βήματα ή και άλματα, πολύ πιο πέρα αλλά και προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Αυτό αποτελεί ευχή από βάθους ψυχής. (Γ. Τ.)

Περιεχόμενα

Προλεγόμενα
Εισαγωγή
Συντομογραφίες-Αρκτικόλεξα-Συμβολισμοί
ΜΕΡΟΣ Α’ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ
Γενικά περί Ειδικής Εκπαίδευσης και Αγωγής
Η θέση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην κοινωνία. Η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους
Ο θεσμός της Ειδικής Εκπαίδευσης, η Ειδική Αγωγή
Σύντομη επισκόπηση των περιόδων εξέλιξης του θεσμού της Ειδικής Εκπαίδευσης
Τάσεις της Ειδικής Εκπαίδευσης
Η Ειδική Εκπαίδευση στην Ελλάδα-Διαχρονική και κοινωνική προσέγγιση του θεσμού
Η Ειδική Εκπαίδευση για τα άτομα με προβλήματα ακοής-Ιστορική επισκόπηση
Ο θεσμός της εκπαίδευσης των ατόμων με προβλήματα ακοής-Εξέλιξη-Τάσεις
Η εκπαίδευση των ατόμων με προβλήματα ακοής στην Ελλάδα
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑ
Η ακουστική απώλεια και οι συνέπειές της
Η φυσιολογία του αυτιού
Ο μηχανισμός της ακοής
Αίτια δημιουργίας προβλημάτων ακοής-Χρόνος εμφάνισης
Αιτίες και χώρος επέλευσης της ακουστικής μειονεξίας-Επιδημιολογικά δεδομένα
Διάγνωση-Προσδιορισμός ακουστικής απώλειας
Τύποι ακουστικής απώλειας-Βαθμός ακουστικής απώλειας-Κατηγορίες ακουστικής μειονεξίας
Τύποι ακουστικής απώλειας
Βαθμός ακουστικής απώλειας
Κατηγορίες ακουστικής μειονεξίας
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Γλώσσα και επικοινωνία
Επικοινωνία και νοητική ανάπτυξη
Γλώσσα και κοινωνικές σχέσεις
Γλωσσική-Μη γλωσσική επικοινωνία
Αντιληπτική-εκφραστική γλώσσα-Ομιλούμενη-γραπτή γλώσσα
Η φυσιολογία της γλώσσας
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
Ακουστική μειονεξία και επικοινωνία
Η γλώσσα των ατόμων με ακουστική μειονεξία
Γλώσσα και νοητική ανάπτυξη των παιδιών με ακουστική μειονεξία
Σχολείο και άτομα με ακουστική μειονεξία
Οικογένεια και άτομα με ακουστική μειονεξία
ΜΕΡΟΣ Β’ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Τι είναι η ένταξη και η ενσωμάτωση
Εμφάνιση του θεσμού, αιτίες εμφάνισης και εξέλιξη
Η ένταξη ως σκοπός και ως πρόγραμμα
Μοντέλα και προγράμματα ένταξης
Κατηγορίες παιδιών που μπορούν να ωφεληθούν από προγράμματα ένταξης
Ένταξη παιδιών με προβλήματα ακοής σε σχολείο ακουόντων
Ποιος, πότε και γιατί αποφασίζει την ένταξη
Διαδικασίες ένταξης
Τα παιδιά
Οι γονείς
Το εκπαιδευτικό και το ειδικό προσωπικό
Το σχολείο αποστολής και οι διοικητικές υπηρεσίες στήριξης
Το σχολείο υποδοχής-Χωροταξική διάρθρωση-Κατανομή χρόνου
Η εμπειρία και τα προβλήματα από τα διάφορα μοντέλα ένταξης
Σχολική ένταξη-Κοινωνική ενσωμάτωση
ΜΕΡΟΣ Γ’ Η ΕΡΕΥΝΑ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Εισαγωγή
Γενικά στοιχεία της έρευνας
Δημογραφικά δεδομένα μαθητών με προβλήματα ακοής
Αριθμός, είδος, χωροταξική κατανομή ειδικών σχολείων για παιδιά με προβλήματα ακοής
Οργανώσεις ατόμων με προβλήματα ακοής-Οργανώσεις γονέων
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Η φιλοσοφία επιλογής του προγράμματος
Διαδικασία και τελική επιλογή του προγράμματος
Η διαδικασία της εφαρμογής του προγράμματος
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Διαδικασία επιλογής μαθητών με προβλήματα ακοής για ένταξη
Τα παιδιά με προβλήματα ακοής που εντάχθηκαν
Τα παιδιά του “πιλοτικού προγράμματος”
Τα παιδιά του ερευνητικού προγράμματος
Το σχολείο υποδοχής-Οι τάξεις υποδοχής
Οι εκπαιδευτικοί των τάξεων υποδοχής – Οι ειδικοί εκπαιδευτικοί και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό στήριξης
Οι στάσεις των δασκάλων της Ειδικής Εκπαίδευσης για την ένταξη των κωφών και βαρήκοων παιδιών
Οι εκπαιδευτικοί και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό στήριξης
Οι γονείς του σχολείου υποδοχής – Οι γονείς των παιδιών που εντάχθηκαν
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Παράμετροι εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του προγράμματος
Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αξιολόγηση του βαθμού αποδοχής του προγράμματος – Παράμετροι εξωτερικής αξιολόγησης
ΜΕΡΟΣ Δ’ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ν. 1566/83 Άρθρα 32-36 “Περί Ειδικής Αγωγής”

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας

ISBN

978-960-164-201-7

Σελίδες

608

Γλώσσα