Προσφορά

Μέτρηση και αξιολόγηση στην προσαρμοσμένη κινητική αγωγή

Πρώτη Ελληνική Έκδοση

20,98 

Διαστάσεις 21 × 29 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

978-960-841-041-1

Pages

287

Μέτρηση και αξιολόγηση στην προσαρμοσμένη κινητική αγωγή

Περιγραφή

Περιγραφή

Το σύγγραμμα “Μέτρηση και αξιολόγηση στην προσαρμοσμένη κινητική αγωγή” παρέχει χρήσιμες συμβουλές σε Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, Καθηγητές Προσαρμοσμένης Κινητικής Αγωγής (Ειδικής Φυσικής Αγωγής) και σε άλλες ειδικότητες που εργάζονται με μαθητές/τριες με αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα, το σύγγραμμα περιέχει τα παρακάτω:

  • Μελέτες περίπτωσης που περιγράφουν τη διαδικασία μέτρησης και αξιολόγησης μαθητών/ τριών με αναπηρία σε ‘πραγματικές’ συνθήκες, με γνώμονα την προσεχτική επιλογή της δοκιμασίας κάθε φορά
  • Περιγραφή των εργαλείων που είναι διαθέσιμα στην αγορά, ή και την κατασκευή αυτοσχέδιων δοκιμασιών, που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να συλλέξουν τις πληροφορίες που χρειάζονται
  • Μέτρηση και αξιολόγηση της κοινωνικής συμπεριφοράς και επάρκειας, που σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα φυσικά και κινητικά χαρακτηριστικά βοηθούν τους Καθηγητές να αναπτύξουν στο μέγιστο το δυναμικό των μαθητών/ τριών τους
  • Εικόνες, λέξεις κλειδιά, σημεία κλειδιά, ερωτήσεις, που βοηθούν τον αναγνώστη να κατανοήσει καλύτερα το περιεχόμενο

Το σύγγραμμα συμπεριλαμβάνει επίσης πληροφορίες που περιγράφουν την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην μέτρηση, αξιολόγηση, και διδασκαλία (μέτρηση, αξιολόγηση, δημιουργία εξατομικευμένου προγράμματος, διδασκαλία, επαναμέτρηση, επαναξιολόγηση), καθώς και την σημασία της επιλογής και “τοποθέτησης” των μαθητών/τριών μας στο κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Η συγγραφή ολοκληρώθηκε από τρεις έμπειρους και εξειδικευμένους επιστήμονες στην Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή, και μπορεί στο μέλλον να βοηθήσει όλους τους συναδέλφους, ανεξάρτητα από την προσωπική τους επαγγελματική διαδρομή και εμπειρία, στην αποτελεσματική μέτρηση και αξιολόγηση των μαθητών/τριών τους, την επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού πλαισίου και εκπαιδευτικής τους πορείας γενικότερα.

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 21 × 29 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

978-960-841-041-1

Pages

287