Προσφορά

Μεθοδολογία έρευνας στη φυσική αγωγή

26,10 

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-757-714-0

Pages

408

Μεθοδολογία έρευνας στη φυσική αγωγή

Περιγραφή

Περιγραφή

Στα επόμενα κεφάλαια θα παρουσιάσουμε μεθόδους και τεχνικές δειγματοληψίας και συλλογής πληροφορίας, χρήση των κατάλληλων στατιστικών test για την εξαγωγή συμπερασμάτων και μεθόδους αξιολόγησης και αξιοπιστίας ενός test.

Επειδή μας ενδιαφέρει κυρίως να περιγράψουμε τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε αρκούμαστε σ’ αυτή την παρουσίαση και δεν προχωρούμε παραπέρα, στο Μαθηματικό μέρος των αποδείξεων. Για τις διάφορες εφαρμογές που παρουσιάζουμε, χρησιμοποιούμε τύπους που ο αναγνώστης μπορεί να βρει σ’ ένα οποιοδήποτε εισαγωγικό βιβλίο Στατιστικής.

Στο τέλος, δίνουμε και «μια γεύση» στον αναγνώστη, από την χρήση Στατιστικών πακέτων για Η/ Υ παρουσιάζοντας κάποια προβλήματα που προέκυψαν από πραγματικές έρευνες, με μεγάλο όγκο δεδομένων, τα οποία θα ήταν αδύνατο να λυθούν χωρίς τη χρήση Η/ Υ. Το Στατιστικό πακέτο που χρησιμοποιούμε είναι το SPSS/PC+.

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-757-714-0

Pages

408