ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΙΙ

Nelson J., Thomas J.

65.00

Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-399-114-8

Pages

356

share

Περιγραφή

Περιγραφή

Οι “Μέθοδοι Έρευνας στη Φυσική Δραστηριότητα” διαπραγματεύονται με συστηματικό και εύληπτο τρόπο (Όυκ εηπλέκων αινίνηατ’ αλλά απλώ λόγω”, κατά την Αι-σχύλειο έκφραση) τις μεθόδους έρευνας που χρησιμοποιούνται στην Αθλητική Επιστήμη.

 Χωρίζεται σε 4 ενότητες, όπου στην πρώτη γίνεται μία επισκόπηση της ερευνητικής διαδικασίας για να κατανοήσει ο φοιτητής τη φύση της έρευνας και τους τρόπους προσέγγισής της. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται οι πιο εύχρηστοι τρόποι επεξεργασίας και αξιολόγησης των ευρημάτων. Στην τρίτη περιγράφονται οι μέθοδοι έρευνας: Ιστορική, Φιλοσοφική, Περιγραφική, Πειραματική, Ποιοτική καθώς και η Μετα-Ανάλυση, που παρέχει τη δυνατότητα σύνθεσης συμπερασμάτων από προηγούμενες έρευνες. Η τελευταία ενότητα είναι ένας πρακτικός οδηγός συγγραφής και παρουσίασης ερευνητικής εργασίας .

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-399-114-8

Pages

356