Μέθοδοι έρευνας στη φυσική δραστηριότητα τόμος 1 + 2 (επίτομο)

55,00 

Άμεσα διαθέσιμο
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

978-960-489-281-5

Pages

408

Εκδότης

Πασχαλίδης

share
Share via Viber

Μέθοδοι έρευνας στη φυσική δραστηριότητα τόμος 1 + 2 (επίτομο)

Περιγραφή

Περιγραφή

Μέθοδοι έρευνας στη φυσική δραστηριότητα

Η έκδοση αυτή παρουσιάζει μια μικρού βαθμού αναδιοργάνωση σε σχέση με τις δύο παλαιότερες εκδόσεις.

Το πρώτο μέρος παρέχει μια πλήρη ανασκόπηση των ερευνητικών διαδικασιών, όπως είναι η ανάπτυξη του προβλήματος, η αξιοποίηση της βιβλιοθήκης, η προετοιμασία μιας ερευνητικής πρότασης και η κατανόηση των δεοντολογικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την έρευνα.

Το δεύτερο μέρος καλύπτει τις έννοιες στατιστικής και μετρήσεων που αφορούν στην έρευνα: περιγραφικές, συσχετιστικές, διαφορές μεταξύ ομάδων, πολυμεταβλητές τεχνικές, απαραμετρικές διαδικασίες, και ζητήματα μετρήσεων που έχουν σχέση με τις εξαρτημένες μεταβλητές.

Το τρίτο μέρος παρουσιάζει διάφορα είδη έρευνας: ιστορική, φιλοσοφική, συνθετική, περιγραφική, πειραματική και ποιοτική.

Τέλος, το τέταρτο μέρος παρέχει πληροφορίες για τη συγγραφή της μελέτης: προτάσεις, αποτελέσματα και συζήτηση, και τρόποι παρουσίασης της έρευνας.

Στα παραρτήματα παρατίθονται στατιστικοί πίνακες, μια σύντομη ιστορική αναδρομή του γνωστικού αντικειμένου, προτείνονται ορισμένοι τρόποι διαχείρισης της στατιστικής ανάλυσης και του συνόλου της διαδικασίας συγγραφής ερευνητικών εργασιών καθώς και υποδείγματα εντύπων για την εξασφάλιση της άδειας χρήσης ανθρώπων και ζώων ως υποκειμένων στην έρευνα.

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

978-960-489-281-5

Pages

408

Εκδότης

Πασχαλίδης