ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΚΟΜΜΕΝΗ

Μια μελέτη του σύγχρονου ελληνικού παραμυθιού

16,00 

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-663-860-2

ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΚΟΜΜΕΝΗ

Περιγραφή

Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται η συστηματική διερεύνηση του σύγχρονου ελληνικού παραμυθιού. Για τον σκοπό αυτό συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν, από ευρεία γλωσσολογική σκοπιά, πενήντα παραμύθια διαφορετικών συγγραφέων, που εκδόθηκαν από διάφορους εκδοτικούς οίκους κατά την διάρκεια μιας χρονικής περιόδου πέντε ετών. Η προσέγγιση συνενώνει τα ευρήματα δύο γνωσιολογικών χώρων που καθόρισαν και καθορίζουν την μελέτη του παραμυθιού, της λαογραφίας και της φιλολογίας, με έμφαση στα σύγχρονα ρεύματα όπως αποτυπώνονται στην θεωρία της αφήγησης.

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-663-860-2