Κλινική προσέγγιση στην καρδιοαναπνευστική φυσικοθεραπεία

45,25 

Άμεσα διαθέσιμο
Διαστάσεις 14 × 21 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-399-860-0

Pages

336

Εκδότης

Πασχαλίδης

Κλινική προσέγγιση στην καρδιοαναπνευστική φυσικοθεραπεία

Περιγραφή

Περιγραφή

Το βιβλίο “Κλινική Προσέγγιση στην Καρδιοαναπνευστική Φυσικοθεραπεία” είναι ένας περιεκτικός οδηγός ο οποίος, διευκολύνει την προσέγγιση μάθησης της καρδιοαναπνευστικής φροντίδας που βασίζεται σε περιστατικά. Αυτό το μοναδικό στο είδος του βιβλίο συνδυάζει τρόπους αξιολόγησης και αντιμετώπισης που βασίζονται σε ερευνητικές αποδείξεις όπως επίσης καλά μελετημένα περιστατικά με τυπικές παρουσιάσεις αναπνευστικών και καρδιαγγειακών διαταραχών. Αυτή η συνδυασμένη προσέγγιση βοηθάει τους μαθητές και τους κλινικούς να αποκτήσουν σημαντικές ικανότητες με έναν κλινικά σχετικό τρόπο.
Δύο κύρια χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται στο “Κλινική Προσέγγιση στην Καρδιοαναπνευστική Φυσικοθεραπεία” είναι οι σημειώσεις σχετικά με την Καρδιοαναπνευστική αξιολόγηση και αντιμετώπιση και τα ατομικά ιστορικά που περιλαμβάνουν αναπνευστικές και καρδιαγγειακές διαταραχές που συχνά αντιμετωπίζουν οι φυσικοθεραπευτές. Οι σημειώσεις συνοδεύονται από ερωτήσεις και προβλήματα τα οποία επιτρέπουν στον αναγνώστη να αποκτήσει μία βασική γνώση των κύριων εννοιών. Η παρουσίαση των ατομικών ιστορικών διευκολύνει ακόμα περισσότερο την ανάπτυξη ικανοτήτων αφομοίωσης και επιτρέπει στον αναγνώστη να ενσωματώσει αυτές τις βασικές έννοιες σε ένα κλινικό περιβάλλον. Επίσης, η παρουσίαση των ασθενών συνοδεύεται από οδηγούς ερωτήσεων και απαντήσεων.
Κάποια από τα θέματα καρδιοαναπνευστικής αξιολόγησης: φυσικές εξετάσεις, ακτινολογία θώρακα, δοκιμασίες αναπνευστικής λειτουργίας, ερμηνεία ΗΚΓ.
Κάποια από τα θέματα καρδιοαναπνευστικής αντιμετώπισης: Λήψη κλινικών αποφάσεων και θεραπευτικοί στόχοι, κινητοποίηση και άσκηση, αναπνευστικές ασκήσεις, ιατρικές και χειρουργικές παρεμβάσεις.
Τα ατομικά ιστορικά περιλαμβάνουν: σύντομο ιστορικό, περιγραφή της κλινικής εικόνας του ασθενή, τιμές αερίων αρτηριακού αίματος, ακτινογραφίες θώρακα, αναφορές αποτελεσμάτων εξέτασης του ΗΚΓ και/ή της αναπνευστικής λειτουργίας.
Η βασισμένη σε ερευνητικές αποδείξεις και περιστατικά μαθησιακή προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε από τους συγγραφείς W. Darlene Reid, BMR(PT), PhD και Frank Chung, BSc(PT), MSc επιτρέπει μία πιο ελκυστική εμπειρία. Οι σπουδαστές μπορούν να μάθουν και να αναπτύξουν ικανότητες για να προετοιμαστούν για την επαγγελματική τους μετάβαση ενώ οι κλινικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το βιβλίο σαν μία πηγή αναφοράς.

Περιεχόμενα
Πρόλογος Ελληνικής Έκδοσης
Ευχαριστίες
Σχετικά με τους συγγραφείς
Εισαγωγή
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
1 Κλινικός συλλογισμός
2 Ιατρικός φάκελος και συνέντευξη
3 Φυσική εξέταση
4 Ακρόαση
5 Ερμηνεία αερίων αρτηριακού αίματος
6 Ακτινολογία θώρακα
7 Δοκιμασίες αναπνευστικής λειτουργίας
8 Εργαστηριακές εξετάσεις
9 Λειτουργικός έλεγχος και δοκιμασίες άσκησης
10 Ερμηνεία του ηλεκτροκαρδιογραφήματος
ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
11 Εκπαίδευση ενηλίκων και ασθενών
12 Αναπνευστικές ασκήσεις
13 Τοποθέτηση
14 Κινητοποίηση και θεραπευτική άσκηση
15 Τεχνικές καθαρισμού των αεραγωγών
16 Οξυγονοθεραπεία
17 Μηχανικός αερισμός
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
18 Αναπνευστικές διαταραχές
19 Καρδιαγγειακές διαταραχές
20 Χειρουργικές επεμβάσεις και συσκευές παροχέτευσης
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – ΑΤΟΜΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται στις σημειώσεις του ιστορικού και του ιατρικού φακέλου των περιστατικών
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Περιστατικό 1 Μετεγχειρητική ατελεκτασία σ’ έναν ηλικιωμένο ασθενή
Περιστατικό 2 Μετεγχειρητική ατελεκτασία σ’ έναν καπνιστή
Περιστατικό 3 – Πνευμονία εισρόφησης – άτομο τρίτης ηλικίας
Περιστατικό 4 – Θωρακικό τραύμα – πνευμοθώρακας/κατάγματα στα πλευρά
ΧΡΟΝΙΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Περιστατικό 5 – Περιοριστική πνευμονοπάθεια
Περιστατικό 6 – Σταθερή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
Περιστατικό 7 – Κυστική ίνωση
ΧΡΟΝΙΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ
Περιστατικό 8 – Άσθμα – φάση έξαρσης
Περιστατικό 9 – Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και πνευμονία
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Περιστατικό 10 – Αριστερή συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια-πνευμονικό οίδημα
Περιστατικό 11 – Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου-καλή ανάρρωση
Περιστατικό 12 – Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου-αορτοστεφανιαία παράκαμψη με μόσχευμα
Περιστατικό 13 – Χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια-καρδιομυοπάθεια
Περιστατικό 14 – Χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια-μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου
Περιστατικό 15 – Πρόγραμμα άσκησης σε εξωτερικό ασθενή-αρρυθμία και υπόταση
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Περιστατικό 16 – Ατελεκτασία-μετεγχειρητικά σε έναν ηλικιωμένο ασθενή – Υπόταση και κολπική μαρμαρυγή
Περιστατικό 17 – Ατελεκτασία-μετεγχειρητικά σε έναν παχύσαρκο ασθενή – Πνευμονική εμβολή και οξεία αρτηριακή ανεπάρκεια
Περιστατικό 18 – Πνευμονία λοβού και στηθάγχη
Περιστατικό 19 – Συλλογή πλευριτικού υγρού με επιπλοκή συλλογής υγρού στην καρδιά και καρδιακό επιπωματισμό
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
Οδηγός 1: Οδηγοί απαντήσεων: Κεφάλαια
Οδηγός 2: Οδηγοί απαντήσεων: Περιστατικά
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Εισαγωγή
Παράρτημα Α – Κλινικές μελέτες για την τοποθέτηση
Παράρτημα Β – Κλινικές μελέτες για την πρηνή κατάκλιση
Παράρτημα Γ – Κλινικές μελέτες για τις τεχνικές απομάκρυνσης εκκρίσεων
Παράρτημα Δ – Κλινικές μελέτες για τα προγράμματα άσκησης και την απομάκρυνση εκκρίσεων σε ασθενείς με κυστική ίνωση
Παράρτημα Ε – Κλινικές μελέτες για την προεγχειρητική φυσιοθεραπευτική αντιμετώπιση
Ευρετήριο

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 14 × 21 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-399-860-0

Pages

336

Εκδότης

Πασχαλίδης