Κλινική διαχείριση για νευρολογικές καταστάσεις [3η Έκδοση]

Αρχές Φυσικοθεραπείας

53,00 

Άμεσα διαθέσιμο
Διαστάσεις 17 × 21 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

978-960-394-966-4

Pages

407

Εκδότης

Παρισιάνου

share
Share via Viber

Κλινική διαχείριση για νευρολογικές καταστάσεις [3η Έκδοση]

Περιγραφή

Περιγραφή

Η τρίτη έκδοση αυτού του δημοφιλούς συγγράμματος (το οποίο είχε εκδοθεί προηγουμένως με τον τίτλο Κλινική Διαχείριση στη Νευρολογική Αποκατάσταση) διατηρεί την επιστημονική και ερευνητική θεμελίωση μέσω της εκτενούς χρήσης αναφορών και μελετών ατομικών περιπτώσεων. Είναι το μοναδικό βιβλίο για φυσικοθεραπευτές που προσφέρει μια συνολική επισκόπηση των βασικών αρχών της νευρολογικής αποκατάστασης, συγκεκριμένων νευρολογικών/νευρομυϊκών καταστάσεων και των σχετικών φυσικοθεραπευτικών προσεγγίσεων που εφαρμόζονται για την αντιμετώπισή τους. Σε όλο το βιβλίο προβάλλονται σημαντικές ενότητες, οι οποίες αναλύονται σε σχέση με διάφορες νευρολογικές καταστάσεις, και στις οποίες περιλαμβάνονται: μια εξειδικευμένη, διεπιστημονική προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων για τη διαχείριση του ασθενούς η συμμετοχή του ασθενούς και του φροντιστή στη θέσπιση στόχων και στη λήψη αποφάσεων (ασθενοκεντρική πρακτική) η χρήση μετρήσεων της έκβασης για την αξιολόγηση της επίδρασης της αγωγής στην καθημερινή πρακτική η χρήση μελετών ατομικών περιπτώσεων για την επίδειξη της κλινικής πρακτικής επιστημονικά δεδομένα για την αποτελεσματικότητα της αγωγής

Περιεχόμενα
Πρόλογος ix
Πρόλογος ελληνικής έκδοσης xi
Ευχαριστίες xiii
Συντομογραφίες xvii
Συνεργάτες xix
1 Η αποκατάσταση στην κλινική πρακτική: Πώς μπορεί το παρόν βιβλίο να σας βοηθήσει να βοηθήσετε τους ασθενείς σας 1
Ενότητα 1: Νευρολογικές και νευρομυϊκές καταστάσεις
2 Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) 9
3 Επίκτητη εγκεφαλική βλάβη: τραυματισμός και παθολογία 27
4 Κάκωση νωτιαίου μυελού 49
5 Σκλήρυνση κατά πλάκας 83
6 Νόσος Parkinson 109
7 Νόσος Huntington 133
8 Νόσος κινητικού νευρώνα 153
9 Πολυνευροπάθειες 179
10 Μυϊκές διαταραχές 197
Ενότητα 2: Θεραπευτικές προσεγγίσεις στη νευρολογική αποκατάσταση
11 Η θεωρητική βάση για την τεκμηριωμένη νευρολογική φυσικοθεραπεία 219
12 Εξειδικευμένες τεχνικές αγωγής 227
13 Αιθουσαία αποκατάσταση 251
14 Κλινική διαχείριση της μεταβολής του τόνου και της κινητικότητας 273
15 Αναπνευστική διαχείριση στη νευρολογική αποκατάσταση 301
16 Διαχείριση πόνου στη νευρολογική αποκατάσταση 313
17 Η κλινική νευροψυχολογία στην αποκατάσταση 321
Ενότητα 3: Απόκτηση δεξιοτήτων και εκμάθηση
18 Η σωματική δραστηριότητα και άσκηση στη νευρολογική αποκατάσταση 331
19 Αυτοδιαχείριση 347
20 Οι πτώσεις και η διαχείρισή τους 363
Παραρτήματα
1 Γλωσσάρι όρων 379
2 Ενώσεις και ομάδες υποστήριξης 385
Ευρετήριο 391

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 17 × 21 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

978-960-394-966-4

Pages

407

Εκδότης

Παρισιάνου