Κλινική άσκηση στη φυσικοθεραπεία αναπνευστικό σύστημα

18,00 

Άμεσα διαθέσιμο
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

978-960-121-783-3

Pages

220

Εκδότης

University studio press

Κλινική άσκηση στη φυσικοθεραπεία αναπνευστικό σύστημα

Περιγραφή

Περιγραφή

Στην Φυσικοθεραπεία δεν υπάρχουν εξειδικεύσεις, όπως υπάρχουν σε άλλες επιστήμες ή ακόμα και σε άλλες σχολές των ΤΕΙ όπως η Νοσηλευτική. Οι εξειδικεύσεις αυτές διαρκούν τουλάχιστον ένα εξάμηνο και ο τίτλος που δίνεται έχει και ακαδημαϊκή και επαγγελματική ισχύ. Δυστυχώς στη Φυσικοθεραπεία μέχρι τώρα δεν έχει γίνει δυνατό να δοθούν εξειδικεύσεις. Εξειδικεύσεις που είναι απαραίτητες στα Νοσοκομεία, όπου οι Φυσικοθεραπευτές εργάζονται σε συγκεκριμένες κλινικές. Εκεί γίνονται “ειδικοί” με τη πάροδο του χρόνου, ύστερα από μεγάλο κόπο μάθησης και προσαρμογής. Μια τέτοια εξειδίκευση θα μπορούσε να είναι και η Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία.
Η Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία είναι ίσως η πιο “παραμελημένη” ενασχόληση του Φυσικοθεραπευτή στην καθημερινή θεραπευτική του πρακτική. Ειδικά στην “κατ’ οίκον” φυσικοθεραπεία, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην κινησιοθεραπεία παρά στις υπόλοιπες τεχνικές και μεθόδους. Στα νευρολογικά περιστατικά, ο στόχος του φυσικοθεραπευτή είναι η σταδιακή επαναφορά της κίνησης, η επαναφορά σε καθημερινές δραστηριότητες όπως η λήψη του φαγητού, η πρόσβαση στη τουαλέτα, η ένδυση, η μετακίνηση μέσα και έξω από το σπίτι, η επαναφορά στην εργασία, η διασκέδαση, η άσκηση και γενικότερα η κοινωνικοποίηση. Σαφώς αυτή η επαναφορά είναι πρωταρχικής σημασίας, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κίνηση για να γίνει προϋποθέτει οξυγόνο. Χρειαζόμαστε το οξυγόνο από το περιβάλλον για να γίνουν οι καύσεις των θρεπτικών ουσιών, ο μεταβολισμός και όλες εκείνες οι διαδικασίες που συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία του οργανισμού. Για να περνά αυτό το οξυγόνο ελεύθερα και συνεχόμενα πρέπει να κρατούνται οι αναπνευστικές οδοί ανοιχτές και οι αναπνευστικοί μύες δυνατοί.
Η γνώση του αναπνευστικού συστήματος μέσω της ανατομίας, της φυσιολογίας και της παθοφυσιολογίας είναι σημαντικής σημασίας. Έχοντας ως βάση αυτή την καλή θεωρητική γνώση, μπορούμε αρχικά να προχωρήσουμε στην παρακολούθηση και αξιολόγηση του αναπνευστικού συστήματος, με διάφορους τρόπους, τεχνικές και εργαλεία (συσκευές) μέτρησης. Τέλος να προχωρήσουμε βάσει των προηγουμένων σε ένα ορθολογιστικό πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης, με αυξημένες τις πιθανότητες επιτυχίας του. […]

Περιεχόμενα
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ ΚΛΩΒΟΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ
ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
ΕΙΣΠΝΟΗ
ΕΚΠΝΟΗ
ΤΥΠΟΙ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
ΨΗΛΑΦΗΣΗ
ΕΠΙΚΡΟΥΣΗ
ΑΚΡΟΑΣΗ – ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΗΣΗ
Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΒΑΔΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ – ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ
ΒΗΧΑΣ
ΠΛΗΞΕΙΣ
ΤΥΠΙΚΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΗ
ΑΥΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΘΕΤΙΚΗ ΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ
ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
FLUTTER
CORNET, PEP-IMT, ACAPELLA
SPIROTIGER
ΓΙΛΕΚΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΕΙΣΠΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ
ΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΥΡΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ
ΕΜΦΥΣΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ
ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

978-960-121-783-3

Pages

220

Εκδότης

University studio press