Προσφορά

Κλασικός αθλητισμός

Τεχνική, Διδακτική, Προπονητική αναπτυξιακών ηλικιών

45,00 

Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

978-618-531-669-3

Σελίδες

692

Κλασικός αθλητισμός

Περιγραφή

Περιγραφή

Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά στην τεχνική ανάλυση των αγωνισμάτων του κλασικού αθλητισμού, το δεύτερο αναφέρεται στην εφαρμογή του κλασικού αθλητισμού στο μάθημα της φυσικής αγωγής στο δημοτικό και στο γυμνάσιο σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, το τρίτο αφορά στον αγωνιστικό αθλητισμό και συγκεκριμένα σε αθλητές του εισαγωγικού και του βασικού σταδίου προπόνησης και το τέταρτο μέρος αναφέρεται στους κανονισμούς διεξαγωγής των αγωνισμάτων του κλασικού αθλητισμού.

Ο κλασικός αθλητισμός στη χώρα μας συγκαταλέγεται στα παραδοσιακότερα και στα πλέον διαδεδομένα αθλήματα. Τα τελευταία χρόνια, αν και παρατηρείται αύξηση στην προσέλευση των παιδιών στα τμήματα υποδομής των σωματείων (στη χώρα μας), η προσέλευση, ιδίως στα αγόρια, δεν είναι αντίστοιχη άλλων δημοφιλών αθλημάτων. Στην κατεύθυνση αυτή, για να γίνει ελκυστικότερο το άθλημα για τα παιδιά, προτείνονται σε διεθνές επίπεδο διάφορα μέτρα, με κυρίαρχο την εφαρμογή νέων τρόπων και περιεχομένων διδασκαλίας και προπόνησης, με χαρακτηριστικότερο την ενίσχυση του παιγνιώδους τρόπου διδασκαλίας και τη μεγαλύτερη χρήση παιχνιδιών στο σχολείο και στο σωματείο.

Οι συγγραφείς του βιβλίου, αναγνωρίζοντας την παραπάνω αναγκαιότητα, έδωσαν μεγάλη έμφαση στον παιγνιώδη τρόπο διδασκαλίας, δίνοντας όσο το δυνατόν περισσότερα περιεχόμενα και μέσα παιγνιώδους χαρακτήρα.

Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά στην τεχνική ανάλυση των αγωνισμάτων του κλασικού αθλητισμού, το δεύτερο αναφέρεται στην εφαρμογή του κλασικού αθλητισμού στο μάθημα της φυσικής αγωγής στο δημοτικό και στο γυμνάσιο σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, το τρίτο αφορά στον αγωνιστικό αθλητισμό και συγκεκριμένα σε αθλητές του εισαγωγικού και του βασικού σταδίου προπόνησης και το τέταρτο μέρος αναφέρεται στους κανονισμούς διεξαγωγής των αγωνισμάτων του κλασικού αθλητισμού.

Το βιβλίο χαρακτηρίζεται από:

– τις 87 εικόνες που συνοδεύουν τις τεχνικές των αγωνισμάτων,
– τις 357 ασκήσεις με τα 700 περίπου σκίτσα,
– τα 95 παιχνίδια με αντίστοιχα σκίτσα,
– τους 189 πίνακες με τις φάσεις, τα κριτήρια αξιολόγησης και τα πιο βασικά λάθη της τεχνικής των αγωνισμάτων
– τις 27 υποδειγματικές ημερήσιες γυμνάσεις για το σχολείο και τις 30 προπονητικές μονάδες για τον σωματειακό αθλητισμό.

Απευθύνεται στους φοιτητές των ΤΕΦΑΑ στην κατεύθυνση της θεωρητικής και της πρακτικής προσέγγισης των αντικειμένων του κλασικού αθλητισμού, στους Κ.Φ.Α που δεν έχουν ειδικευτεί στον κλασικό αθλητισμό και πρέπει να τον διδάξουν στο σχολείο, καθώς και στους προπονητές των σωματείων που ασχολούνται στα τμήματα υποδομής.

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

978-618-531-669-3

Σελίδες

692

Μπορεί επίσης να σας αρέσει…