ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ

Τεχνική Μεθοδική Διόρθωση Λαθών
Καντζίδης Δ., Παπαϊακώβου Γ.

25.00

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-631-705-6

Pages

434

share

Περιγραφή

Περιγραφή

Ο σύγχρονος λοιπόν σχολικός αθλητισμός, στη γενική του μορφή, έχει να εκπληρώσει ένα μεγάλο σκοπό, που δεν είναι άλλος από τη μετάδοση μιας προηγμένης βασικής – γενικής εκπαίδευσης σ’ όλους τους μαθητές και η οποία βέβαια στηρίζεται πάνω σε επιστημονικά θεμελιωμένη διδασκαλία. Βασικά στοιχεία αυτής της εκπαίδευσης είναι αφενός η καλλιέργεια και προαγωγή της σωματικής ικανότητας για επίδοση, καθώς και της κινητικής δυνατότητας των παιδιών για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε προγραμματισμένες και μη αθλητικές δραστηριότητες, και αφετέρου η διαμόρφωση του χαρακτήρα και της ολοκλήρωσης της προσωπικότητας τους.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-631-705-6

Pages

434