Προσφορά

Κλασικός αθλητισμός ΑΣΕΠ κλάδος φυσικής αγωγής, Θεωρία, Τεχνική, Τακτική, Μεθοδολογία, Ειδική διδακτι

Ερωτήεις & Απαντήσεις Πολλαπλών Επιλογών

8,40 

Διαστάσεις 14 × 21 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-278-159-9

Pages

144

Κλασικός αθλητισμός ΑΣΕΠ κλάδος φυσικής αγωγής, Θεωρία, Τεχνική, Τακτική, Μεθοδολογία, Ειδική διδακτι

Περιγραφή

Περιγραφή

Στις εξετάσεις του 2002 το Α.Σ.Ε.Π. καθιέρωσε για πρώτη φορά το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, το οποίο προβλέπεται να εφαρμοσθεί και στις εξετάσεις που θα ακολουθήσουν. Το εγχειρίδιο καλύπτει την εξεταστέα ύλη του κλασικού αθλητισμού. Προσφέροντας ένα συνδυασμό θεωρητικών γνώσεων και ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, κύριος στόχος του βιβλίου αυτού είναι να αποτελέσει ένα ουσιαστικό βοήθημα για όποιον θέλει να βρει συγκεντρωμένη την ύλη του κλασικού αθλητισμού, ώστε να προετοιμαστεί αποτελεσματικά για τις εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π. Η ύλη του βιβλίου χωρίζεται σε τρεις θεματικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα πραγματεύεται την τεχνική, τη μεθοδολογία και την ειδική διδακτική των δρόμων. Ακολουθεί η αντίστοιχη ανάλυση των αλμάτων και στο τέλος αναπτύσσονται οι ρίψεις και συγκεκριμένα ο ακοντισμός και η σφαιροβολία. Σε κάθε κεφάλαιο ακολουθούν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Οι σωστές απαντήσεις τους παρουσιάζονται αναλυτικά σε ξεχωριστό κεφάλαιο στο τέλος του βιβλίου, ενώ δίνεται και συνοπτικός πίνακας των απαντήσεων για μεγαλύτερη διευκόλυνση του αναγνώστη. Τέλος, δίνονται σε κάθε ενότητα βασικές βιβλιογραφικές πηγές, ώστε ο αναγνώστης που θέλει να εμβαθύνει περισσότερο τις γνώσεις του για τον κλασικό αθλητισμό να ανατρέξει σ’ αυτές. Το θεωρητικό πλαίσιο και το περιεχόμενο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών προσανατολίζονται στις απαιτήσεις και την εξεταστέα ύλη για το διαγωνισμό πρόσληψης εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. Πιστεύουμε ότι το εγχειρίδιο αυτό θα αποτελέσει σημαντικό βοήθημα για τους πτυχιούχους φυσικής αγωγής που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π., αλλά και για τους φοιτητές των Τ.Ε.Φ.Α.Α., συμβάλλοντας στην καλύτερη προετοιμασία τους για τις εξετάσεις του μαθήματος του κλασικού αθλητισμού.

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 14 × 21 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-278-159-9

Pages

144