ΚΛΑΔΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

59,55 

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-400-244-9

Pages

672

ΚΛΑΔΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Περιγραφή

Περιγραφή

ΚΛΑΔΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

η προσωπικότητα

1. Η έννοια «προσωπικότητα»

2. Η δομή της προσωπικότητας

3. Παράγοντες διαμόρφωσης της προσωπικότητας του μαθητή

4. Προσωπικότητα και ανάπτυξη κατά την εφηβική ηλικία

Η ΜΑΘΗΣΗ

1. Τι είναι μάθηση

2. Τα είδη της μάθησης

3. Μάθηση και διδασκαλία

4. Ευνοϊκοί παράγοντες και προϋποθέσεις της μάθησης

5. Οι ψυχοπαιδαγωγικές μαθησιακές αρχές

6. Μαθησιακές ψυχολογικές θεωρίες

7. Νοημοσύνη και δημιουργική σκέψη

8. Η ενθάρρυνση

9. Κίνητρα μάθησης και επίδοσης στο χώρο της εκπαίδευσης –

Ο ρόλος των αμοιβών και των ποινών στο δημόσιο σχολείο

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

1. Τα χαρακτηριστικά ενός καλού εκπαιδευτικού

2. Η αυθεντία του εκπαιδευτικού

3. Ο εκπαιδευτικός και η διδασκαλική αυθεντία στη διδακτική τους διάσταση

4. Αυταρχική – ελευθεριάζουσα και δημοκρατική μορφή συμπεριφοράς

του εκπαιδευτικο

5. «Αυτοεκπληρούμενη πρόβλεψη» και ο ρόλος των προσδοκιών

των εκπαιδευτικών

6. Αυτοαντίληψη – αυτοεικόνα – αυτοεκτίμηση

7. Η ανθρωπιστική σχολή του Carl Rogers -το μη κατευθυνόμενο μοντέλο

8. Η αντιμετώπιση του προβλήματος της ομοιογένειας

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

1. Μαθητική αταξία

2. R. Dreikurs και αποκατάσταση της μαθητικής αταξίας –

το «μοντέλο των λογικών συνεπειών»

3. Επιθετικότητα

4. Παραβατικότητα

5. Συμπεριφορισμός – το μοντέλο τροποποίησης της συμπεριφοράς

των Κ. και 5. ΟLeary

Β ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1. Μονολογική μορφή

2. Διαλογική μορφή

3. Παιγνιώδης μορφή διδασκαλίας

4. Δεικτική και υποδειγματική μορφή

5. Μέθοδος διδασκαλίας με ομάδες στο πλαίσιο της σχολικής τάξης

6. Διερευνητική μέθοδος ή μέθοδος με την ανακάλυψη ή ευρετική

7. Μαιευτική μέθοδος

8. Εξατομικευμένη διδασκαλία

9. Αμεση και έμμεση διδασκαλία

τα οπτικοακουστικά μέσα στην εκπαίδευση

η αντιμετώπιση του ΛΑΘΟΥΣ

η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του μαθητη

1. Τι εννοούμε με τον όρο «αξιολόγηση»

2. Τι αξιολογούμε

3. Γιατί είναι αναγκαία η αξιολόγηση του μαθητή

4. Τα είδη της αξιολόγησης ανάλογα με τους επιμέρους στόχους της

5. Τα είδη αξιολόγησης ανάλογα με τη μορφή της

6. Ποιες καινοτομίες έχουν εισαχθεί στη διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

7. Μεθοδολογία των ερωτήσεων

παραρτημα

ερωτήσεις ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

απαντησεισ στο ερωτηματολογιο πολλαπλων επιλογων

Σχολιασμός και Θεωρητικές επισημάνσεις επί των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών .

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γ’ ΜΕΡΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1. Εισαγωγή

2. Ο Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής

<P BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 14.25pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 10.65pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l2 level

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-400-244-9

Pages

672