Κοινωνιολογία του αθλητισμού

Θεωρητική προσέγγιση του αθλητισμού, Οργάνωση του αθλήτισμου, Βία του αθλητισμού

42,00 

Άμεσα διαθέσιμο
Συγγραφέας

ISBN

960-121-610-2

Γλώσσα

Pages

632

Εκδότης

University studio press

share
Share via Viber

Κοινωνιολογία του αθλητισμού

Περιγραφή

Περιγραφή

Η βιομηχανία, η τεχνολογία και η μαζικοποίηση καθορίζουν όλο και περισσότερο τη ζωή στη σύγχρονη εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας, ώστε οι άνθρωποι έχουν εισέλθει σε νέους ρυθμούς, που ήταν άγνωστοι μέχρι χθες.
– Η μαζικοποίηση και τα απρόσωπα συστήματα της πληροφορικής διέρρηξαν τις στενές διανθρώπινες σχέσεις του παρελθόντος και επέβαλαν την ψυχρή και αδιάφορη ανωνυμία, που υποβαθμίζει τη σημασία του ατόμου και το καθιστά μια απειροελάχιστη μονάδα μέσα στη μεγάλη κοινωνία.
– Η τεχνολογία απομακρύνει τον άνθρωπο συνεχώς από τη φυσική ζωή και του επιβάλλει την υποκινητικότητα, που έχει πολλές δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του.
– Σ’ αυτή την κατάσταση ο αθλητισμός εμφανίζεται ως υποκατάστατο, γιατί δίνει διέξοδο στις δυσκολίες της κοινωνικής ζωής, αφού έχει τη δύναμη να φέρνει κοντά τους ανθρώπους, να δημιουργεί διανθρώπινες σχέσεις και να δίνει την απάντηση στην έλλειψη της φυσικής κίνησης. Ακόμη ο αθλητισμός επιτρέπει στο άτομο να ξεφεύγει από το καθημερινό άγχος της βιοπάλης, γιατί το ψυχαγωγεί και το φέρνει στη σφαίρα της προσωπικής δημιουργικότητας, που το ικανοποιεί ψυχικά.
– Για όλους αυτούς τους λόγους ο αθλητισμός σήμερα κατακτά διαρκώς ευρύτερες μάζες ανθρώπου σ’ όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Με αυτόν ασχολούνται μικροί και μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες, άτομα κάθε φυλής, χρώματος και θρησκείας. Έτσι, ο αθλητισμός στην εποχή μας ξεπερνά τα όρια των κρατών, των εθνών και των πολιτικό-κοινωνικών συστημάτων, ώστε έχει αποκτήσει παγκόσμιο χαρακτήρα, με ένα πλήθος εθνικών και διεθνών οργανώσεων, εκδηλώσεων και συναντήσεων που ρυθμίζουν, συντονίζουν, προβάλλουν και εκφράζουν τις αθλητικές δραστηριότητες των ατόμων.
– Η συμμετοχή στα σπορ δε γίνεται μόνο ενεργητικά, αλλά και παθητικά, αφού δισεκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούν τις αθλητικές εκδηλώσεις μέσα από τα Μαζικά Μέσα Επικοινωνίας. […]

Περιεχόμενα
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
Μέρος 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Η ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΜΑΖΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΤΟ DOPING ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Μέρος 2
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Μέρος 3
ΒΙΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ
ΒΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΒΙΑ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

ISBN

960-121-610-2

Γλώσσα

Pages

632

Εκδότης

University studio press