Προσφορά

Κοινωνική ψυχολογία των σπορ

25,18 

Άμεσα διαθέσιμο
Διαστάσεις 21 × 25 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

978-960-697-084-9

Pages

419

Εκδότης

Τελέθριο

share
Share via Viber

Κοινωνική ψυχολογία των σπορ

Περιγραφή

Περιγραφή

Οι γνώσεις από την κοινωνική ψυχολογία στον αθλητισμό έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά κατά την τελευταία δεκαετία, αλλά, μέχρι πρόσφατα, κανένα εγχειρίδιο δεν είχε ασχοληθεί με όλα τα σημαντικά θέματα του πεδίου. Με την συνεισφορά μιας διεθνούς ομάδας καταξιωμένων ακαδημαϊκών και δημιουργικών εγκεφάλων, το βιβλίο Κοινωνική Ψυχολογία των σπορ προσφέρει στους αναγνώστες μια συνολική εικόνα, μια ευρεία βάση γνώσεων και την πιο σύγχρονη σκέψη σε θέματα όπως οι κοινωνικές σχέσεις, η επικοινωνία, η ηγεσία προπονητή, η συνοχή ομάδας, τα κίνητρα και το κλίμα κινήτρων, οι επιδράσεις του κοινού και η ηθική.
Αυτό το βιβλίο δίνει την ευκαιρία στους αναγνώστες να αποκτήσουν γνώσεις για τις αλληλεπιδράσεις και τις δυναμικές που επηρεάζουν την αθλητική απόδοση και την αθλητική εμπειρία σε νέους και ενήλικες. Χρησιμοποιώντας την πιο σύγχρονη έρευνα στο πεδίο, το βιβλίο Κοινωνική Ψυχολογία των σπορ.
– προσφέρει μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη ανάλυση του πεδίου εξερευνώντας τις κοινωνικές πτυχές των αλληλεπιδράσεων, των σχέσεων, των επιδράσεων και των αντιλήψεων,
– ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από θεωρητική, εμπειρική και εφαρμοσμένη σκοπιά,
– ερευνά σε παγιωμένους ερευνητικούς τομείς όπως η δυναμική ομάδων και οι σχέσεις προπονητή αθλητή και συνομηλίκων, και
– εξετάζει διεξοδικά αναδυόμενα θέματα όπως η αποτελεσματικότητα σχέσεων το πάθος και τα διαπολιτισμικά ζητήματα.
Μέσω της εφαρμόσιμης φύσης της έρευνας, το βιβλίο Κοινωνική Ψυχολογία των σπορ θα τροφοδοτήσει περισσότερο το ερευνητικό ενδιαφέρον διασφαλίζοντας ότι η πρόσφατη ανάπτυξη στο πεδίο συνεχίζει απρόσκοπτα την πορεία της στο μέλλον. Έτσι, αυτό το βιβλίο είναι εξαιρετικού ενδιαφέροντος για σπουδαστές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων και για ερευνητές που ενδιαφέρονται για τις ψυχοκοινωνικές πτυχές του αθλητισμού.

Περιεχόμενα
Εισαγωγή
Maureen R. Weiss, PhD
Πρόλογος
Ευχαριστίες
ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
– Κατανόηση της σχέσης προπονητή – αθλητή
Sophia Jowett, PhD και Arthur Poczwardowski, PhD
– Ανάλυση της αλληλεξάρτησης και των 3 + 1Cs στη σχέση προπονητή – αθλητή
Sophia Jowett, PhD
– Διαπροσωπική επικοινωνία και σύγκρουση στη σχέση προπονητή – αθλητή
Nicole LaVoi, PhD
– Σχέσεις νεαρών συνομηλίκων στον αθλητισμό
Alan L. Smith, PhD
ΗΓΕΣΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑΔΩΝ
– Πολυδιάστατο μοντέλο της ηγεσίας προπονητή
Harold A. Riemer, PhD
– Κοινωνικο-γνωστική προσέγγιση των προπονητικών συμπεριφορών
Ronald E. Smith, PhD και Frank L. Smoll, PhD
– Συνοχή ομάδας: Φύση, συσχετίσεις και ανάπτυξη
Albert V. Carron, EdD – Mark A. Eys, PhD και Shauna M. Burke, MΑ
– Όλος ο κόσμος ένα στάδιο: ο αντίκτυπος του κοινού στους αθλητές
Mark V. Jones, PhD – Steven R. Bray, PhD και David Lavallee, PhD
ΚΛΙΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ
– Κλίμα κινήτρων που διαμορφώνουν οι προπονητές
Joan L. Duda, PhD και Isabel Balaguer, PhD
– Κλίμα κινήτρων που διαμορφώνουν οι γονείς
Sally A. White, PhD
– Κλίμα κινήτρων που διαμορφώνουν οι συνομίληκοι
Nikos Ntoumanis, PhD – Spiridoula Vazou, PhD και Joan L. Duda, PhD
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
– Φυσική αυτοαντίληψη και αθλητισμός
Herbert W. Marsh, PhD
– Οι πεποιθήσεις αποτελεσματικότητας στις σχέσεις και στην ομάδα μέσα στο πλαίσιο του αθλητισμού
Mark R. Beauchamp, PhD
– Εντύπωση ατόμου και αθλητική απόδοση
Iain Greenlees, PhD
– Η υπονόμευση του ατόμου από τον εαυτό του στον αθλητισμό: μια στρατηγική παρουσίασης του εαυτού
Ralph Maddison, PhD και Harry Prapavessi, PhD
Ο ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
– Επίδραση της κοινωνικής υποστήριξης στους αθλητές
Tim Rees, PhD
– Γονείς και μεταβάσεις σταδιοδρομίας των αθλητών υψηλών επιδόσεων
Paul Wylleman, PhD – Paul De Knop, PhD – Marie-Cristine Verdet, Phd και Saca Cecic-Erpic, PhD
– Το πάθος για τον αθλητισμό στους αθλητές
Robert J. Vallerand, PhD και Paule Miquelon, PhD
– Ηθική στον αθλητισμό
Maria Kavussanu, PhD
– Διαπολιτισμικά ζητήματα στην έρευνα της αθλητικής ψυχολογίας
Gangyan Si, PhD και Hing-chu Lee, PhD
Επίλογος
John Kremer, PhD
Αναφορές
Ευρετήριο όρων
Βιογραφικά στοιχεία επιμελητών
Βιογραφικά στοιχεία συνεργατών

Δείτε δείγμα του βιβλίου  kinoniki-psychologia-ton-spor-deigma

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 21 × 25 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

978-960-697-084-9

Pages

419

Εκδότης

Τελέθριο