Προσφορά

Κινητική μάθηση και κινητικός έλεγχος

30,60 

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-120-661-2

Pages

378

Κινητική μάθηση και κινητικός έλεγχος

Περιγραφή

Περιγραφή

Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο ενότητες: Κινητικός Έλεγχος και Κινητική Μάθηση. Η πρώτη ενότητα παρουσιάζει στον αναγνώστη θεωρίες και έννοιες του κινητικού ελέγχου που σχημάτισαν την ερευνητική διαδικασία τα τελευταία 50 χρόνια. Σύμφωνα με άλλα βιβλία που ασχολούνται με τον κινητικό έλεγχο η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει τους μηχανισμούς του κινητικού ελέγχου αναλύοντας το θέμα από πλευράς ψυχολογίας και νευρολογίας. Με αυτό τον τρόπο αναγνωρίζονται οι δύο θεωρητικές περιοχές που συνεισέφεραν στην πρόσφατη γνώση του κινητικού ελέγχου και της κινητικής μάθησης. Υιοθετώντας μια πολυδιάστατη προσέγγιση στο θέμα παρέχεται στον αναγνώστη η καλύτερη κατανόηση και εκτίμηση της συνθετότητας που χαρακτηρίζει την αλλαγή του ανθρώπινου κινητικού ελέγχου.

Η δεύτερη ενότητα του βιβλίου επικεντρώνεται σε έννοιες σχετικές με την απόκτηση και διατήρηση κινητικών δεξιοτήτων. Σε αυτή την ενότητα υπάρχει μεγαλύτερη έμφαση στην πρακτική εφαρμογή αφού αναφέρεται πως πρέπει να παρουσιάζονται και να εξασκούνται οι δεξιότητες με σκοπό την καλύτερη απόκτηση και διατήρησή τους. Αυτή η ενότητα κλείνει με ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στην δημιουργία της μαθησιακής διαδικασίας με την παροχή της πρόσθετης ανατροφοδότησης.

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-120-661-2

Pages

378