Προσφορά

Κινητική μάθηση και κινητικός έλεγχος

Έννοιες και Εφαρμογές

45,00 

Άμεσα διαθέσιμο
Διαστάσεις 21 × 29 cm
Συγγραφέας

ISBN

978-618-5242-30-5

Γλώσσα

Pages

496

Κινητική μάθηση και κινητικός έλεγχος

Περιγραφή

Περιγραφή

Το σύγγραμμα “Κινητική Μάθηση και Κινητικός Έλεγχος: Έννοιες και Εφαρμογές” παρέχει μια εισαγωγική μελέτη της κινητικής μάθησης και του κινητικού ελέγχου για φοιτητές/τριες που φιλοδοξούν να δραστηριοποιηθούν στην επιστήμη του αθλητισμού, τη φυσική αγωγή και σε άλλα επαγγέλματα που έχουν ως αντικείμενο μελέτης την κίνηση. Το σύγγραμμα ξεκινά με μια εισαγωγή στις κινητικές δεξιότητες και τον κινητικό έλεγχο, συνεχίζει με την προσοχή, τη μνήμη, και τη μάθηση, και τελειώνει με μια συζήτηση για την εκπαίδευση-διδασκαλία, την ανατροφοδότηση, και τις μεθόδους πρακτικής άσκησης. Η ισχυρή ερευνητική τεκμηρίωση του συγγράμματος, η σαφής παρουσίαση και οι πρακτικές εφαρμογές θα βοηθήσουν τους/τις φοιτητές/τριες να οικοδομήσουν μια σταθερή βάση στις κινητικές δεξιότητες και να τους/τις προετοιμάσουν για την περαιτέρω δική τους εξερεύνηση.
ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ 11ης ΕΚΔΟΣΗΣ (1ης ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)
– Οι Τοποθετήσεις και τα Προβλήματα Εφαρμογής αφορούν τις έννοιες κάθε κεφαλαίου στις καθημερινές εμπειρίες και τις επαγγελματικές πρακτικές.
– Τα θέματα για τους Επαγγελματίες καταδεικνύουν πώς η ύλη του κάθε κεφαλαίου συνδέεται με το πρακτικό περιβάλλον, ενθαρρύνοντας τους/τις φοιτητές/τριες να σκεφτούν πώς θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες με πρακτικούς τρόπους.
– Νέο! Συζητήσεις για τις σχέσεις μεταξύ των κινήσεων και των νευροκινητικών διαδικασιών, τον ρόλο της όρασης στη σύλληψη (prehension), τις διαδικασίες εκτέλεσης και απόδοσης, τη γνωστική αιτιολόγηση για τη αμφίπλευρη μεταφορά, και άλλα πολλά έχουν προστεθεί στην παρούσα έκδοση

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Ταξινόμηση κινητικών δεξιοτήτων
Η μέτρηση της κινητικής απόδοσης
Κινητικές ικανότητες
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
Νευροκινητική βάση του κινητικού ελέγχου
Θεωρίες κινητικού ελέγχου
Αισθητήρια συστήματα του κινητικού ελέγχουν
Χαρακτηριστικά απόδοσης και κινητικού ελέγχου των λειτουργικών δεξιοτήτων
Προετοιμασία ενέργειας
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ
Η προσοχή ως πηγή περιορισμένης χωρητικότητας
Συνιστώσες μνήμης, λήθης, και στρατηγικές
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Ορισμός και αξιολόγηση της μάθησης
Τα στάδια της μάθησης
Μεταφορά της μάθησης
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ
Επίδειξη και λεκτικές οδηγίες
Συμπληρωματική ανατροφοδότηση
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ
Μεταβλητότητα και εξειδίκευση της εξάσκησης
Ποσότητα και κατανομή της εξάσκησης
Ολική και μερική εξάσκηση
Νοερή εξάσκηση

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 21 × 29 cm
Συγγραφέας

ISBN

978-618-5242-30-5

Γλώσσα

Pages

496