Προσφορά

Κινητική μάθηση και ανάπτυξη

40,41 

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

978-960-546-042-6

Σελίδες

528

Κινητική μάθηση και ανάπτυξη

Περιγραφή

Περιγραφή

Βασισµένο στα πορίσµατα της σύγχρονης έρευνας, το βιβλίο Κινητική Μάθηση και Ανάπτυξη παρέχει ένα ισχυρό γνωστικό υπόβαθρο για την κινητική µάθηση, την κινητική ανάπτυξη αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο αυτοί οι δύο παράγοντες αλληλεπιδρούν µεταξύ τους στο άτοµο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Οργανωµένο σε τέσσερα µέρη, το βιβλίο ενηµερώνει τον αναγνώστη µε ενδιαφέροντα παιδαγωγικό και εύληπτο τρόπο γύρω από θεµελιώδεις έννοιες και όρους που αφορούν την κινητική µάθηση, ανάπτυξη και συµπεριφορά και τον κινητικό έλεγχο, τη φυσική δραστηριότητα και τις κινητικές δεξιότητες από τη βρεφική έως την τρίτη ηλικία, τους λειτουργικούς και δοµικούς περιορισµούς που παρατηρούνται σε κάθε ηλικιακή φάση της ζωής και παίζουν σηµαντικό ρόλο στην προαγωγή της κινητικής ανάπτυξης, καθώς και τον σχεδιασµό κατάλληλων αναπτυξιακών προγραµµάτων φυσικής αγωγής.

Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές προπτυχιακών και µεταπτυχιακών µαθηµάτων, σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, αλλά και σε επαγγελµατίες που ασχολούνται µε τη φυσική αγωγή και τον αθλητισµό, την προσαρµοσµένη φυσική αγωγή, τη γενική και ειδική εκπαίδευση, την επαγγελµατική θεραπεία, την τρίτη ηλικία και τη γεροντολογία.

Περιεχόμενα

Εισαγωγικό σημείωμα του επιστημονικού επιμελητή
Πρόλογος
Επιστολή προς εκπαιδευτές
Ευχαριστίες
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Όψεις στην κινητική ανάπτυξη
Κατανόηση του κινητικού ελέγχου
Θεωρητικές κατασκευές στην κινητική συμπεριφορά
Στάδια απόκτησης δεξιοτήτων
Αξιολόγηση της κινητικής μάθησης
ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Κινητική ανάπτυξη στη βρεφική ηλικία
Βασικές δεξιότητες στην παιδική ηλικία
Κίνηση στην ενήλικη ζωή
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Σωματική ανάπτυξη
Γήρανση
Γνωστική ανάπτυξη
Ψυχοκοινωνική και κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη
Ψυχοκοινωνικοί και γνωστικοί παράγοντες στην ενήλικη ζωή
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Φυσικοί, συναισθηματικοί και εκπαιδευτικοί παράγοντες
Πριν από την εξάσκηση
Εξάσκηση
Ανατροφοδότηση
Σχεδιασμός ενός πλάνου
Βιβλιογραφία
Οι συγγραφείς
Ο επιμελητής της ελληνικής έκδοσης
Λεπτομέρειες

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

978-960-546-042-6

Σελίδες

528