ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ

15,00 

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-206-540-7

Pages

304

ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ

Περιγραφή

Περιγραφή

Οι αθλητές δεν έχουν μόνο δικαιώματα, τα οποία προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από την κοινωνική τους θέση, αλλά επίσης και υποχρεώσεις. Έχουν μια δεοντολογία και μια ηθική. Οι υποχρεώσεις τους είναι πρωτίστως ηθικές.

Είναι επίσης νομικές και εντάσσονται στο πλαίσιο των συμβάσεων που έχουν συνάψει.

Ο αθλητής έχει υποχρεώσεις απέναντι στην ομάδα και στην ομοσπονδία του. Επίσης έχει υποχρεώσεις απέναντι στο κοινό.

Ακόμη, ο αθλητής μπορεί να υπογράψει σύμβαση με ένα ή περισσότερους χορηγούς.

Κάθε φορά, οι υποχρεώσεις αυτές αντισταθμίζονται με τις υποχρεώσεις της ομάδας ή του αντισυμβαλλομένου. Από ηθικής απόψεως, ο αθλητής έχει υποχρεώσεις απέναντι στην συνείδησή του, απέναντι στο ίδιο του τον εαυτό. Οι υποχρεώσεις αυτές είναι αρκετά σημαντικές, διότι κρίνονται με αυστηρό μάλλον τρόπο, μολονότι οι ηθικοί κανόνες, σε γενικές γραμμές, δεν είναι γραπτοί κανόνες δικαίου.

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-206-540-7

Pages

304