ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

25,00 

Άμεσα διαθέσιμο
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-874-595-0

Pages

288

share
Share via Viber

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Περιγραφή

Περιγραφή

Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε τρία κύρια μέρη: Το πρώτο στοχεύει στη δημιουργία ενός βασικού θεωρητικού υπόβαθρου, έτσι ώστε να αποσαφηνιστούν κύριες έννοιες της διδακτικής και να διευκολυνθεί η μελέτη των αντικειμένων που παρουσιάζονται στη συνέχεια. Το δεύτερο, αφορά τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ιδιαίτερα το σχεδιασμό και την οργάνωση του μαθήματος. Το τρίτο, πραγματεύεται θέματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης και αποσκοπεί στην ενημέρωση του αναγνώστη σχετικά με τις μεθόδους και πρακτικές οργάνωσης και αξιοποίησης της αξιολόγησης κυρίως του μαθητή.

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-874-595-0

Pages

288