Ειδικές ασκήσεις για τη βελτίωση της ιδιοδεκτικότητας και της ταχυδύναμης

40,00 

Άμεσα διαθέσιμο
Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-394-489-8

Pages

204

Εκδότης

Παρισιάνου

share
Share via Viber

Ειδικές ασκήσεις για τη βελτίωση της ιδιοδεκτικότητας και της ταχυδύναμης

Περιγραφή

Περιγραφή

Όλες οι νευροφυσιολογικές δραστηριότητες διευκόλυνσης, οι οποίες τείνουν να βελτιώσουν την ισορροπία και τον συγχρονισμένο κινητικό έλεγχο τόσο στο αντανακλαστικό, όσο και στο εκούσιο επίπεδο ανήκουν στην κατηγορία των ιδιοδεκτικών ασκήσεων. Οι ασκήσεις με την ελβετική μπάλα, πάνω στο τραμπολίνο, σε ασταθές επίπεδο, στα σκαλιά, στο επικλινές επίπεδο, στην άμμο, οι αλλαγές κατεύθυνσης, το σχοινάκι και τα άλματα πληρούν τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση της ιδιοδεκτικότητας. Οι ασκήσεις γίνονται με ανοικτά ή κλειστά μάτια. Η τεχνική της κάθε μεθόδου δίδεται με ακριβή ανάλυση έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοσθεί και από μη έμπειρους/ες αθλητές/τριες. Δίνονται πληροφορίες για τον τρόπο εφαρμογής της κάθε άσκησης. Επίσης δίδεται κάποιος προτεινόμενος χρόνος εφαρμογής. Τέλος, αναλύονται οι στόχοι της άσκησης και οι παρατηρήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της. Η βελτίωση της ιδιοδεκτικότητας είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη βελτίωση της ταχυδύναμης. Η δύναμη που μπορούν να αναπτύξουν οι μύες μέσα στο χρόνο της γρήγορης απάντησης, εξαρτάται από την ικανότητα τους σε ταχυδύναμη. Έτσι, παράλληλα με τις ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας, δίδονται και ασκήσεις για τη βελτίωση της ταχυδύναμης. Κύριο λόγο έχουν οι πλειομετρικές ασκήσεις, οι ταχύτητες σε επικλινές επίπεδο και ακολουθούν οι ασκήσεις με αντίσταση από λάστιχο, από αλεξίπτωτο ή από κάποιον συναθλητή. Κύριος στόχος της πλειομετρικής άσκησης είναι να αυξήσει τη διεγερσιμότητα του νευρικού συστήματος για μία πιο βελτιωμένη ικανότητα αντίδρασης του νευρομυϊκού συστήματος. Για το λόγο αυτό, οποιαδήποτε άσκηση χρησιμοποιεί τον κύκλο διάτασης-βράχυνσης (μυοτατικό αντανακλαστικό) για την παραγωγή μίας εντονότερης μυϊκής σύσπασης, είναι στην ουσία πλειομετρική. Οι πιο πολλές ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας και ταχυδύναμης είναι κλειστής βιοκινητικής αλυσίδας, ώστε οι διαδοχικές και αλληλοεξαρτώμενες κινήσεις να προκαλούν τη συνσυστολή και την αντίδραση όσο δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού μυϊκών ινών και μηχανοϋποδοχέων. Οι ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας και ταχυδύναμης έχουν μεγάλη αξία στην αποκατάσταση γιατί η ακινητοποίηση μειώνει σημαντικά την ικανότητα των ιδιοδεκτικών υποδοχέων. Επίσης η ατροφία των μυών οδηγεί στη γρήγορη εξάντληση και στη μειωμένη ποιότητα της κίνησης. Ο νευρομυϊκος έλεγχος που επιτυγχάνεται με τις ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας συμπληρώνει το πρωτόκολλο αποκατάστασης μαζί με τις ασκήσεις ταχυδύναμης, αντοχής και ελαστικότητας.

Περιεχόμενα
1 Ιδιοδεκτικότητα 3
1.1 Ιδιοδεκτικότητα 4
1.2 Κιναίσθηση 4
1.3 Ιδιοδεκτική άσκηση 4
1.4 Στατική ισορροπία 4
1.5 Δυναμική ισορροπία 4
1.6 Ιδιοδεκτικοί υποδοχείς 5
1.7 Η προπόνηση της ιδιοδεκτικότητας 9
1.8 Ο ρόλος των ιδιοδεκτικών ασκήσεων στην αποκατάσταση των τραυματισμών 9
1.9 Ποιά η σχέση της ιδιοδεκτικότητας με το φύλο 11
1.10 Η σχέση της ιδιοδεκτικότητας με την ταχυδύναμη 11
1.11 Η σχέση της ιδιοδεκτικότητας με την πλειομετρική άσκηση 12
1.12 Η προπόνηση με πλειομετρικές ασκήσεις 13
1.13 Η θεραπευτική αξία των πλειομετρικών ασκήσεων 15
1.14 Το άλμα βάθους 15
1.15 Ο ρόλος της τεχνικής κατά την εφαρμογή των πλειομετρικών ασκήσεων 17
1.16 Το τεστ ισορροπίας (Solec test) 18
2 Δύναμη 19
2.1 Γενικά για τη δύναμη 20
2.2 Ποιοί παράγοντες καθορίζουν την απόδοση σε δύναμη ενός μυός 21
2.3 Ανάλυση των μεταβλητών παραγόντων 22
2.4 Ποιά η σχέση της μέγιστης δύναμης και της ταχυδύναμης 24
2.5 Ποιά η σχέση της μέγιστης δύναμης και της αντοχής στη δύναμη 24
2.6 Προπόνηση δύναμης και ευκαμψία 25
2.7 Προπόνηση δύναμης και διατατικές ασκήσεις 25
2.8 Ποιά η σχέση της δύναμης με τον τύπο της μυϊκής ίνας 28
2.9 Ποιά είναι τα είδη της μυϊκής συστολής και ποια η σχέση τους 29
2.10 Ποιά η σχέση της έντασης και της δύναμης σε μία άσκηση 35
2.11 Ποιοί παράγοντες καθορίζουν την προπονητική επιβάρυνση 36
2.12 Συχνότητα προπόνησης δύναμης 37
2.13 Μέθοδοι και προγράμματα της προπόνησης δύναμης 37
2.14 Αντοχή στη δύναμη 43
2.15 Ποιά η σχέση της δύναμης και της διατροφής 44
3 Ταχυδύναμη 47
3.1 Γενικά για την ταχυδύναμη 48
3.2 Η σχέση της ταχυδύναμης με τον τύπο της μυϊκής ίνας 48
3.3 Η ταχυδύναμη ως παράμετρος της δύναμης 49
3.4 Μέθοδοι βελτίωσης της ταχυδύναμης 49
3.5 Επιλογή μεθόδου προπόνησης της ταχυδύναμης 49
3.6 Η σχέση της έντασης της αντίστασης και της ταχυδύναμης 50
3.7 Ισομετρική σύσπαση και ταχυδύναμη 50
3.8 Η σχέση της ταχύτητας εφαρμογής της άσκησης με το είδος του αγωνίσματος 51
3.9 Η αντοχή των μυών στις ταχυδυναμικές ασκήσεις 51
3.10 Η σχέση της ταχυδύναμης με τη μεσομυϊκή συναρμογή 52
3.11 Τα μέσα της προπόνησης ιδιοδεκτικότητας και ταχυδύναμης 54
4 Ασκήσεις με ελβετική μπάλα 59
5 Ασκήσεις με λάστιχα κώνους ανηφόρες αλεξίπτωτο έλκυθρο 83
6 Ασκήσεις σε ασταθές επίπεδο (τραμπολίνο πλατφόρμα δάπεδο ισορροπίας) 115
7 Ασκήσεις στην άμμο και σε επικλινές επίπεδο 151
8 Ασκήσεις με κώνους εμπόδια σκοινάκια κύβους αλλαγές κατεύθυνσης Dynadisc Fitter σανίδα ολίσθησης Body-bow 163
Βιβλιογραφία 193

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-394-489-8

Pages

204

Εκδότης

Παρισιάνου