Ιατρική της σωματικής άσκησης

Αθλητιατρική παθολογία

Προιόν μη διαθέσιμο
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-394-344-4

Pages

496

Εκδότης

Παρισιάνου

Ιατρική της σωματικής άσκησης

Περιγραφή

Περιγραφή

Η παρούσα έκδοση εστιάζει το κύριο γνωστικό της ενδιαφέρον στην περιγραφή και ανάλυση Θεμάτων Ιατρικής της άσκησης ταξινομημένων κατά συστήματα οργάνων. Από πλευράς δε Αθλητιατρικής περιορίζεται μόνο σε Θέματα Γενικής Αθλητιατρικής Παθολογίας. II έκδοση αυτή περιλαμβάνει δύο μέρη (τόμους), ισότιμα από πλευράς αναγνωστικού ενδιαφέροντος:

Στο πρώτο μέρος περιγράφονται και αναλύονται τα ιδιαίτερα προβλήματα που αφορούν το ανοσολογικό, το αναπνευστικό σύστημα, το αίμα, το πεπτικό και το ουροποιητικό σύστημα.

Στο δεύτερο μέρος θα περιγραφούν και θα αναλυθούν τα ιδιαίτερα προβλήματα που αφορούν το κυκλοφορικό, το νευρικό, το ενδοκρινικό σύστημα, το δέρμα, το περιβάλλον και τη διατροφή των ασκούμενων ή αθλούμενων ατόμων.

Τα προβλήματα του μυοσκελετικού συστήματος και τα διάφορα εργογόνα μέσα δεν θα καταχωρηθούν στο κείμενο της έκδοσης αυτής. Τα πρώτα, επειδή η περιγραφή και ανάλυσή τους αποτελούν αρμοδιότητα εξειδικευμένου ορθοπεδικού, ενώ η χρήση των τελευταίων (doping) είναι ασυμβίβαστη με τις προδιαγραφές της ιατρικής δεοντολογίας και με τα ιδανικά της γνήσιας και ανόθευτης αθλητικής άμιλλας.

Η παρούσα έκδοση σκοπό έχει την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους επιστήμονες – γιατρούς και ειδικούς της Αθλητικής επιστήμης: γυμναστές και προπονητές – που αποτελούν το αναπόσπαστο κλασσικό δίδυμο, το οποίο είναι αρμόδιο για τη σωστή, ασφαλή και αποτελεσματική αγωγή και επίβλεψη των ασκούμενων ή των αθλούμενων ατόμων.

Ο διπλός αυτός στόχος καθιστά αναπόφευκτη την περιγραφή και βασική ανάλυση θεμάτων, αρκετά από τα οποία – λόγω διαφορετικής επιστημονικής κατάρτισης – συμβαίνει να είναι γνωστά στους μεν, αλλά άγνωστα στους δε και αντίστροφα. Ειδικότερα, η αναφορά κλασσικών ιατρικών γνώσεων αποτελεί αντικείμενο γνώριμο για το σύγχρονο ιατρικό κόσμο, ως επί το πλείστον όμως άγνωστο για την τάξη των γυμναστών και προπονητών.

Από την άλλη μεριά η αναφορά εργοφυσιολογικών γνώσεων και ασκησιογενών αντιδράσεων ή προσαρμογών στην πλειονότητά τους αποτελεί αντικείμενο γνωστό για τους ειδικούς της αθλητικής επιστήμης, πιθανότατα όμως άγνωστο στις πραγματικές διαστάσεις του για τον ευρύτερο ιατρικό κόσμο. Το συνταίριασμα και η κοινή κατανόηση των δύο αυτών γνωστικών αντικειμένων αποτέλεσε ιδιαίτερη μέριμνα κατά τη συγγραφή του παρόντος πονήματος.

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-394-344-4

Pages

496

Εκδότης

Παρισιάνου