Η σωματική έκφραση στο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο

Άμεσα διαθέσιμο
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-804-198-8

Pages

128

share
Share via Viber

Η σωματική έκφραση στο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο

Περιγραφή

Περιγραφή

Στο παρόν βιβλίο, οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν μία σειρά δραστηριοτήτων σωματικής έκφρασης για παιδιά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου. Μία παιδαγωγική προσέγγιση που διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία μάθησης του παιδιού, καθώς παρέχει αναγκαία εφόδια για την οργάνωση της ζωής του. Οι δραστηριότητες αυτές σχεδιάστηκαν ακολουθώντας δύο βασικές αρχές: την εξελικτική πορεία των ασκήσεων, ώστε να αναπτυχθούν προοδευτι κά οι βασικές ικανότητες των παιδιών, και την επικέντρωση της διδασκαλίας στο υποκείμενο-παιδί και όχι στη γνώση, σε ολόκληρο το είναι του παιδιού και όχι στο σώμα του ή το πνεύμα του, στο παιδί που κινείται και όχι στην αξιολόγηση της κίνησής του. Η ίδια αυτή σειρά δραστηριοτήτων έχει εφαρμοστεί με επιτυχία και σε ενήλικες.

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-804-198-8

Pages

128