Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ- ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κωνσταντικάκος Π.

10.65

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-022-239-5

Pages

168

share

Περιγραφή

Περιγραφή

Η ʼσκηση και η ʼθληση του «πολίτη» είναι δικαίωμα του και υποχρέωση της «πόλης» να τα προσφέρει. Ειδικότερα σήμερα στις σύγχρονες κοινωνίες που η μείωση της κίνησης, λόγω της έλλειψης ελευθέρων χώρων και χρόνου δημιουργεί επιπρόσθετη αναγκαιότητα να «οργανωθούν» μορφές κίνησης, άσκησης, άθλησης για όλες τους πολίτες της ελληνικής κοινωνίας. Η υποκινητικότητα με ότι αυτή συνεπάγεται για την ποιότητα ζωής των Ελλήνων πολιτών έχει δημιουργήσει έντονες παρενέργειες με απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις. Η μελέτη αυτή προσπαθεί να υποδείξει οργανωτικές δυνατότητες προς τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με σκοπό την προσφορά κινητικών παρεμβάσεων προς όλες τις κοινωνικές ομάδες.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-022-239-5

Pages

168