Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

10,00 

Άμεσα διαθέσιμο
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-730-861-1

Pages

188

Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Περιγραφή

Περιγραφή

Ένας από τους παράγοντες που ενοχοποιούνται για την εκδήλωση οσφυαλγίας στο νοσηλευτικό προσωπικό, είναι η λανθασμένη στάση του σώματος του νοσηλευτή κατά το χειρισμό ασθενών και βαρέων φορτίων. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αυστραλία, λαμβάνονται ειδικά μέτρα, που αφορούν την ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού στις τεχνικές χειρισμού των ασθενών, τη διάθεση και χρήση ειδικών ανυψωτικών μηχανημάτων και διαφόρων βοηθημάτων χειρισμού ασθενών και φορτίων, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία ειδικών ιατρείων οσφυαλγίας για το προσωπικό, μέσα στο χώρο του νοσοκομείου. Τη νομοθετική ρύθμιση που έγινε στην Αγγλία το 1992, αναφορικά με την καθιέρωση μέτρων πρόληψης της οσφυαλγίας στον εργασιακό χώρο, καλούνται να ακολουθήσουν και τα λοιπά Ευρωπαϊκά κράτη και, μεταξύ αυτών, και η χώρα μας.

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-730-861-1

Pages

188