Διαστάσεις 14 × 21 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-746-114-2

Pages

98

Εκδότης

Σιώκης

Η μέθοδος pnf

Περιγραφή

Περιγραφή

Η Ιδιοδέκτρια Νευρομυϊκή Διευκόλυνση (PNF) είναι κάτι παραπάνω από μία τεχνική, είναι μία φιλοσοφία θεραπείας. Βάση αυτής της φιλοσοφίας είναι η σκέψη ότι όλοι οι άνθρωποι, ακόμη και αυτοί με ανικανότητες, έχουν ανεκμετάλλευτες δυνατότητες (Kabat 1950). Σύμφωνες με αυτή τη φιλοσοφία είναι και οι συγκεκριμένες αρχές που αποτελούν τη βάση της PNF:
1. Η θεραπευτική προσέγγιση είναι πάντα θετική, ενισχύοντας και χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε δυνατότητα του ασθενούς σε φυσικό και ψυχολογικό επίπεδο.
2. Ο πρωταρχικός σκοπός ολόκληρης της θεραπείας είναι να βοηθήσει τους ασθενείς να πετύχουν το υψηλότερο επίπεδο λει-τουργίας.
3. Η PNF είναι μία ολοκληρωμένη προσέγγιση. Κάθε θεραπεία απευθύνεται σε ολόκληρο τον ανθρώπινο οργανισμό και όχι σε ένα ειδικό πρόβλημα ή τμήμα του σώματος.

Περιεχόμενα
1 Εισαγωγή στην Ιδιοδέκτρια Νευρομυϊκή Διευκόλυνση
2 Βασικές Διαδικασίες της Διευκόλυνσης
Αντίσταση
Αντανάκλαση και ενίσχυση
Χειρισμοί
Θέση σώματος και μηχανική σώματος
Προφορικές εντολές
Όραση
Έλξη και προσέγγιση
Διάταση
Συγχρονισμός
Σχήματα
3 Τεχνικές
Ρυθμικό ξεκίνημα
Συνδυασμός ισοτονικών κινήσεων
Αντιστροφή ανταγωνιστών
Δυναμική ανταγωνιστών
Αντιστροφές σταθεροποίησης
Ρυθμική σταθεροποίηση
Επαναλαμβανόμενη διάταση (επαναλαμβανόμενες συσπάσεις)
” ” από την αρχή του εύρους
” ” σε όλη την έκταση του εύρους
“Σφύξε-Χαλάρωσε” (σύσπαση-ανάπαυση) (contract-relax)
“Κράτα-Χαλάρωσε” (κράτημα-ανάπαυση) (hold-relax)
Περίληψη των τεχνικών της PNF και των σκοπών της
4 Θεραπεία ασθενούς
Εκτίμηση
Θεραπευτικοί σκοποί
Σχεδιασμός θεραπείας
Άμεση και έμμεση θεραπεία
Άμεση θεραπεία
Έμμεση θεραπεία
Αξιολόγηση
Προγραμματισμός θεραπείας
5 Σχήματα διευκόλυνσης
6 Η Ωμοπλάτη και η Λεκάνη
Εφαρμογές
Διαγώνια κίνηση
Θέση του ασθενούς
Θέση του θεραπευτή
Λαβές
Αντίσταση
Σχήματα της ωμοπλάτης
Πρόσθια ανάσπαση και οπίσθια κατάσπαση
Πρόσθια κατάσπαση και οπίσθια ανάσπαση
Σχήματα λεκάνης
Πρόσθια ανάσπαση και οπίσθια κατάσπαση
Πρόσθια κατάσπαση και οπίσθια ανάσπαση
Συμμετρικές, αντίστροφες και ασύμμετρες ασκήσεις
Συμμετρική αντίστροφη άσκηση: Πρόσθια ανάσπαση-Οπίσθια κατάσπαση της ωμοπλάτης και της λεκάνης
Ασύμμετρη άσκηση: Πρόσθια ανάσπαση-Οπίσθια κατάσπαση της λεκάνης με πρόσθια κατάσπαση-Οπίσθια ανάσπαση της ωμοπλάτης
7 Τα Άνω Άκρα
Σχήματα βραχίονα
Κάμψη-Απαγωγή-Έξω στροφή
Κάμψη-Απαγωγή-Έξω στροφή με κάμψη του αγκώνα
Κάμψη-Απαγωγή-Έξω στροφή με έκταση του αγκώνα
Έκταση-Απαγωγή-Έσω στροφή
Έκταση-Προσαγωγή-Έσω στροφή με έκταση του αγκώνα
Έκταση-Προσαγωγή-Έσω στροφή με κάμψη του αγκώνα
Κάμψη-Προσαγωγή-Έξω στροφή
Κάμψη-Προσαγωγή-Έξω στροφή με κάμψη του αγκώνα
Κάμψη-Προσαγωγή-Έξω στροφή με έκταση του αγκώνα
Έκταση-Απαγωγή-Έσω στροφή
Έκταση-Απαγωγή-Έσω στροφή με έκταση του αγκώνα
Έκταση-Απαγωγή-Έσω στροφή με κάμψη του αγκώνα
Σχήματα με ώθηση και επαναφορά
Ωλένια ώθηση και επαναφορά
Κερκιδική ώθηση και επαναφορά
Αμφοτερόπλευρα σχήματα του βραχίονα
Αλλάζοντας τη θέση του ασθενούς
Σχήματα βραχίονα σε θέση πλάγιας κατάκλισης
” ” σε θέση πρηνή πάνω στους αγκώνες
” ” σε καθιστή θέση
” ” σε τετραποδική θέση
” ” σε γονατιστή θέση
8 Τα Κάτω Άκρα
Σχήματα ποδιού
Κάμψη-Απαγωγή-Έσω στροφή
Κάμψη-Απαγωγή-Έσω στροφή με κάμψη του γονάτου
Κάμψη-Απαγωγή-Έσω στροφή με έκταση του γονάτου
Έκταση-Προσαγωγή-Έξω στροφή
Έκταση-Προσαγωγή-Έξω στροφή με έκταση του γονάτου
Έκταση-Προσαγωγή-Έξω στροφή με κάμψη του γονάτου
Κάμψη-Προσαγωγή-Έξω στροφή
Κάμψη-Προσαγωγή-Έξω στροφή με κάμψη του γονάτου
Κάμψη-Προσαγωγή-Έξω στροφή με έκταση του γονάτου
Έκταση-Απαγωγή-Έσω στροφή
Έκταση-Απαγωγή-Έσω στροφή με έκταση του γονάτου
Έκταση-Απαγωγή-Έσω στροφή με κάμψη του γονάτου
Αλλάζοντας τη θέση του ασθενούς
Σχήματα ποδιού σε καθιστή θέση
” ” σε πρηνή θέση
” ” σε πλάγια κατάκλιση
” ” σε τετραποδική θέση
Αμφοτερόπλευρα σχήματα ποδιού
9 Ο Αυχένας
Διαγώνια κίνηση
Θέση ασθενούς
Θέση θεραπευτή
Λαβές
Αντίσταση
Φυσιολογικός συγχρονισμός
Κάμψη-Αριστερή πλάγια κάμψη-Αριστερή στροφή
Έκταση-Δεξιά πλάγια κάμψη-Δεξιά στροφή
Στροφή του αυχένα προς τα δεξιά
Αυχένας για κορμό
Ο αυχένας για την κάμψη και έκταση του κορμού
Ο αυχένας για τη δεξιά πλάγια κάμψη του κορμού
10 Ο Κορμός
Διαγώνια κίνηση
Θέση ασθενούς
Αντίσταση
Φυσιολογικός συγχρονισμός
Συγχρονισμός για έμφαση
Στροφή με κάμψη (chopping) και σήκωμα
Στροφή με κάμψη
Ανύψωση
Αμφοτερόπλευρα σχήματα ποδιού για τον κορμό
Αμφοτερόπλευρη κάμψη των κάτω άκρων, με κάμψη του γονάτου, για την κάμψη του κάτω μέρους του κορμού (δεξιά)
Αμφοτερόπλευρη έκταση των κάτω άκρων, με έκταση του γονάτου για την έκταση του κάτω μέρους του κορμού (αριστερά)
[…]
11 Οι δραστηριότητες σε στρώμα (Mat Activities)
12 Επανεκπαίδευση στη βάδιση
13 Ζωτικές Λειτουργίες
14 Δραστηριότητες Καθημερινής ζωής
15 Γλωσσάριο

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 14 × 21 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-746-114-2

Pages

98

Εκδότης

Σιώκης