Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

13,50 

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-663-824-3

Pages

176

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Περιγραφή

Περιγραφή

Η κοινωνική διάσταση της Ειδικής Αγωγής αναφέρεται στις σύγχρονες τάσεις των ανθρωπιστικών και παιδαγωγικών επιστημών για την κάλυψη ψυχοκοινωνικών αναγκών τόσο εκείνων που διαφέρουν σε “κάτι” από τους άλλους τους πολλούς, όσο και εκείνων που τους περιβάλλουν. Η καταπολέμηση της άγνοιας και της προκατάληψης για το ξένο και διαφορετικό αποτελεί σήμερα βασικό πεδίο δράσης και κοινωνικής έρευνας. Η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, που τόσο διακηρύσσεται, αλλά και τόσο προσβάλλεται σήμερα, πρέπει ν’αποτελεί βασική προτεραιότητα της κάθε δημοκρατικής πολιτείας. Το κοινωνικό σύνολο μέσα από ειδικές διαδικασίες αγωγής οδηγείται να κατανοήσει και να αποδεχθεί, ότι η διαφορετικότητα δεν είναι ελάττωμα, είναι ΔΙΚΑΙΩΜΑ.

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-663-824-3

Pages

176