Προσφορά

Η γυμναστική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

19,80 

Άμεσα διαθέσιμο
Διαστάσεις 17 × 24 cm
ISBN

978-960-553-033-4

Σελίδες

396

Γλώσσα

Συγγραφέας

share
Share via Viber

Η γυμναστική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Περιγραφή

Περιγραφή

Η σωματική άσκηση στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατά τον 19ο αλλά και τις αρχές του 2004 αιώνα παρουσιάζει μία σειρά από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία αντανακλούν ευρύτερους κοινωνικο-πολιτικούς μετασχηματισμούς και επηρεάζουν τις παιδαγωγικές κατευθύνσεις και τις εκπαιδευτικές πρακτικές του μαθήματος. Οι μετασχηματισμοί αυτοί μάλιστα συχνά συνεπάγονται και μεταβολές στην εννοιολόγηση του μαθήματος, τόσο σε επίπεδο πρακτικής όσο και σε αυτό των αξιών τις οποίες συνέλκει η εισαγωγή του στο σχολικό πρόγραμμα.
Η παρούσα μελέτη διερευνά τις διεργασίες οι οποίες ανέδειξαν το μάθημα της γυμναστικής σε παιδαγωγικό αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος αλλά και σε δημόσιο εγχείρημα του ελληνικού κράτους.

 

Περιεχόμενα
Εισαγωγή
ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΟΣ (1828-1834): ΑΠΟ ΤΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΣΩΜΑΣΚΙΕΣ
Οι αντιλήψεις για τη σωματική άσκηση: από τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό στον Ιωάννη Καποδίστρια
Η περίοδος της Αντιβασιλείας: οι Σωμασκίαι στο νόμο του 1834
ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ(1834-1899): ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΩΜΑΣΚΙΕΣ ΣΤΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Η περίοδος των Οδηγών Αλληλοδιδακτικής: η Βαυαροκρατία (1834-1862) και οι αδράνειες της μεταοθωνικής περιόδου (1862-1879)
Εκσυγχρονισμός και μεταρρυθμίσει στην εκπαίδευση: η Γυμναστική στα προγράμματα του 1880 και του 1894
Η νομοθετική θεμελίωση των σύγχρονων κατευθύνσεων: ο νόμος ΒΧΚΑ’ του 1899 και το πρόγραμμα της “εν τοις Δημοτικοίς Σχολείοις διδακτέας Γυμναστικής”
ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ (1900-1936): ΑΠΟ ΤΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Το πρόγραμμα της Γυμναστικής του 1909 και το σουηδικό γυμναστικό σύστημα στην εκπαίδευση
Η Σωματική Αγωγή στη δημοτική εκπαίδευση κατά την περίοδο 1910 έως 1936
Συμπεράσματα
Πηγές
Βιβλιογραφία

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 17 × 24 cm
ISBN

978-960-553-033-4

Σελίδες

396

Γλώσσα

Συγγραφέας