Προσφορά

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Φυσική Κατάσταση, Κινητικές & Κοινωνικές Δεξιότητες για όλους τους Μαθητών
Rouse Pattie

27.90 25.11

Διαστάσεις 14 × 21 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

978-960-546-614-5

Pages

308

share

Περιγραφή

Περιγραφή

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας είναι εύκολο στην ανάγνωση και πρακτικό στη χρήση του. Περιλαµβάνει δραστηριότητες και στρατηγικές για την υλοποίησή τους που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της φυσικής κατάστασης, των κινητικών αλλά και των κοινωνικών δεξιοτήτων των µαθητών µε αναπηρία που φοιτούν σε τάξεις ένταξης. Οι στρατηγικές αυτές δεν απαιτούν ιδιαίτερο προγραµµατισµό, χρόνο ή εγκαταστάσεις. Οι ιδέες που παρουσιάζονται έχουν άµεση εφαρµογή και επιτρέπουν στους καθηγητές φυσικής αγωγής να θέσουν ρεαλιστικούς στόχους και να εντάξουν αποτελεσµατικά τους µαθητές µε αναπηρία στο µάθηµά τους.Τα κεφάλαια του βιβλίου εξετάζουν αναλυτικά τη διδασκαλία σε µαθητές µε διαφορετικές αναπηρίες. Με αυτό τον τρόπο ο καθηγητής φυσικής αγωγής µπορεί να ανατρέξει αµέσως στο κεφάλαιο που τον ενδιαφέρει, να εξετάσει χαρακτηριστικά και συµπεριφορές που εκδηλώνουν οι µαθητές του στο γυµναστήριο ή στην αυλή του σχολείου, και να χρησιµοποιήσει ή να προσαρµόσει τις δραστηριότητες που πρόκειται να αναθέσει. Στο βιβλίο περιγράφονται πάµπολλες δραστηριότητες που προάγουν την ένταξη µαθητών µε: – ∆ιαταραχή στο φάσµα του αυτισµού – Κινητική αναπηρία – Νοητική αναπηρία – Εγκεφαλική παράλυση – Προβλήµατα όρασης-τύφλωση – Βαρηκοΐα-κώφωση. Το βιβλίο θα βοηθήσει στην πράξη την καθηµερινή προσπάθεια του καθηγητή φυσικής αγωγής στο σχολείο. Οι πληροφορίες, οι κατευθύνσεις και οι συµβουλές της συγγραφέως, η οποία έχει µακρά εµπειρία στην εργασία της µε ανάπηρους µαθητές, θα υποστηρίξουν την προσπάθεια των καθηγητών να οργανώσουν τη διδασκαλία τους και θα βοηθήσουν όλους τους µαθητές να βιώσουν τα αποτελέσµατα αυτής της προσπάθειας.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Διαστάσεις 14 × 21 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

978-960-546-614-5

Pages

308