Προσφορά

Οι ελληνικοί χοροί Λυκεσάς Γ.

Ιστορική - Πολιτιστική - Κοινωνιολογική και Μουσικοκινητική θεώρηση

11,70 

Άμεσα διαθέσιμο
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-120-353-2

Pages

272

Εκδότης

University studio press

share
Share via Viber

Οι ελληνικοί χοροί Λυκεσάς Γ.

Περιγραφή

Περιγραφή

Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια να αποδειχθούν οι σχέσεις του χορού από την αρχαιότητα μέχρι τη σημερινή εποχή αφενός και αφετέρου να περιγραφούν και να κατανοηθούν οι ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί με ένα αριθμό αντιπροσωπευτικών χορών απ’ όλη την Ελλάδα που αναλύονται και ερευνώνται μουσικοκινητικά. Ακολουθεί η εξέταση της σημερινής κατάστασης σχετικά με την παραπέρα μετάδοση και διατήρηση των ελληνικών παραδοσιακών χορών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, λαμβάνοντας περισσότερο υπόψην τις συνθήκες διάδοσης των ελληνικών χορών στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Στη συνέχεια μελετάται η θέση που κατέχει ο χορός στη σχολική εκπαίδευση και ο τρόπος διδασκαλίας του, η επίδραση της τεχνολογίας πάνω σ’ αυτόν, η θεραπευτική του ικανότητα, η κοινωνική του διάσταση και από τα συμπεράσματα που προκύπτουν γίνονται όχι μόνο οι ενδεικνυόμενες προτάσεις, αλλά διαφαίνεται και η ανάγκη ανάπτυξης επιστήμης ειδικής για το χορό της λεγόμενης ανθρωπολογίας του χορού, που θα έχει για στόχο την αναβάθμιση και αναμόρφωση του Ελληνικού Παραδοσιακού χορού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

1. Ο χορός ως εκφραστικό μέσο της φύσης

2. Η έννοια του χορού στην αρχαία Ελλάδα

3. Πηγές και τεκμήρια για το χορό στους Έλληνες

4. Προέλευση και αρχές του χορού

5. Ο χορός στον αρχαίο ελληνικό χώρο

5.1. Η Μινωική εποχή – Κρήτη

5.2. Η προκλασική και κλασική περίοδος στην Ελλάδα

5.3. Ο πολεμικός χορός των Κουρητών «Πυρρίχιος»

5.4. «Γερανός» – Ο χορός του λαβυρίνθου

5.5. Η μουσική συνοδεία των χορών στην αρχαιότητα και ο επαγγελματισμός των χορευτών

5.6. Η εξέλιξη των ελληνικών χορών από τις χορευτικές αναπα ραστάσεις ζώων και τους χορευτικούς τύπους του ελληνικού δράματος μέχρι την παντομίμα

6. Ο χορός κατά την βυζαντινή περίοδο

7. Ο χορός στην Τουρκοκρατία

7.1. Μουσικά όργανα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

8. Οι χοροί στην σύγχρονη Ελλάδα

9. Τα ρεμπέτικα – Μουσική και προέλευση

9.1. Τα μουσικά όργανα

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

10. Μουσικοκινητική ανάλυση και έρευνα για το χορό

10.1. Εξηγήσεις και σύμβολα για τη συντομογραφία

10.2. Λαβές των χεριών

11. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

11.1. ΣΥΡΤΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ

Μουσικοκινητική ανάλυση

Κινητικά σχήματα

11.2.ΤΣΑΜΙΚΟΣ Ή ΚΛΕΦΤΙΚΟΣ

Μουσικοκινητική ανάλυση

Κινητικά σχήματα

ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

11.3. ΖΩΝΑΡΑΔΙΚΟΣ

Μουσικοκινητική ανάλυση

Κινητικά σχήματα

11.4. ΜΑΝΤΗΛΑΤΟΣ

Μουσικοκινητική ανάλυση

Κινητικά σχήματα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

11.5. ΠΡΩΤΟΨΩΜΟ

Μουσικοκινητική ανάλυση

Κινητικά σχήματα

11.6.ΚΑΓΚΕΛΕΥΤΟΣ Ή ΚΑΓΚΕΛΛΩΤΟΣ

Μουσικοκινητική ανάλυση

Κινητικά σχήματα

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

11.7. ΡΟΒΑΣ

Μουσικοκινητική ανάλυση

Κινητικά σχήματα

11.8. ΖΑΓΟΡΙΣΙΟΣ

Μουσικοκινητική ανάλυση

Κινητικά σχήματα

11.9. ΦΥΣΟΥΝΙ

Μουσικοκινητική ανάλυση

Κινητικά σχήματα

ΣΤΕΡΕΟΕΛΛΑΔΙΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

11.11. ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ

Μουσικοκινητική ανάλυση Γ.

Κινητικά σχήματα

11.10. ΛΑΜΠΡΗ ΚΑΜΑΡΑ

Μουσικοκινητική ανάλυση

Κινητικά σχήματα

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

11.12. ΤΣΑΚΩΝΙΚΟΣ

Μουσικοκινητική ανάλυση

Κινητικά σχήματα

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ .

11.13.ΣΥΡΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

Μουσικοκινητική ανάλυση

Κινητικά σχήματα

11.14. ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Ή ΡΟΥΓΑ

Μουσικοκινητική ανάλυση

Κινητικά σχήματα

11.15. ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΙΚΟΣ

Μουσικοκινητική ανάλυση

Κινητικά σχήματα

11.16. ΑΗ-ΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟΣ

Μουσικοκινητική ανάλυση

Κινητικά σχήματα

11.17. ΖΕΪΜΠΕΚΙΚΟΣ

Μουσικοκινητικά σχήματα

Κινητικά σχήματα

ΠΟΝΤΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

11.18. ΔΙΠΑΤ Ή ΟΜΑΛ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ

Μουσικοκινητική ανάλυση

Κινητικά σχήματα

11.19. ΚΟΤΣΑΡΙ

Μουσικοκινητική ανάλυση

Κινητικά σχήματα

11.20. ΤΡΥΓΩΝΑ

Μουσικοκινητική ανάλυση

Κινητικά σχήματα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

12. Τρόπος και μέθοδος της μετάδοσης και της διατήρησης των χο ρών στη σύγχρονη Ελλάδα

13. Ο ελληνικός χορός στην ομοσπονδιακή δημοκρατία της Γερμα νίας (Ο.Δ.Γ.)

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

14. Ο Παραδοσιακός χορός στο σχολείο

15. Λαϊκός Πολιτισμός και παραδοσιακός χορός κάτω από την επί δραση της τεχνολογίας

16. Η κοινωνική και θεραπευτική αξία του παραδοσιακού χορού .

17. Η ανθρωπολογία του χορού

17.1. Σκέψεις και προτάσεις

Συμπεράσματα

Βιβλιογραφία

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-120-353-2

Pages

272

Εκδότης

University studio press