Προσφορά

Η διδακτική της σχολικής φυσικής αγωγής

11,70 

Άμεσα διαθέσιμο
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-120-666-3

Pages

208

Εκδότης

University studio press

share
Share via Viber

Η διδακτική της σχολικής φυσικής αγωγής

Περιγραφή

Περιγραφή

Η Σχολική Φυσική Αγωγή καλείται να επιτελέσει ένα σημαντικό αλλά και πολύπλοκο έργο μέσα στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος. (. . .) Πρωταρχικό μέλημα αλλά και αποκλειστική αρμοδιότητα της Σχολικής Φυσικής Αγωγής είναι “μέσα από ποικίλες κινητικές και αθλητικές δραστηριότητες να βοηθήσει κατά προτεραιότητα στη σωματική ανάπτυξη των μαθητών και να συμβάλει στην ψυχική και πνευματική τους καλλιέργεια, καθώς και την αρμονική τους ένταξη στην κοινωνία”.

Περιεχόμενα
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
4. Η ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
5. Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
6. ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
8. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
10. Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Λεπτομέρειες

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-120-666-3

Pages

208

Εκδότης

University studio press