Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΙΟΣ, ΠΟΙΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ

12,69 

Άμεσα διαθέσιμο
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-460-848-7

Pages

288

share
Share via Viber

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΙΟΣ, ΠΟΙΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ

Περιγραφή

Περιγραφή

Πρόλογος

ΜΕΡΟΣ Α’

Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Η αναδιάρθρωση στην εκπαίδευση

Η παιδεία ως συνιστώσα της δομής και της ιστορίας της κοινωνίας

Εκπαίδευση και αξιολόγηση

Ρητορικές μεταρρυθμίσεις: αγορές, πρότυπα απόδοσης και ανισότητα

Ορισμένα ζητήματα σχετικά με την ιστορία της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού

ΜΕΡΟΣ Β’

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού: η εναρμόνιση του πανοπτισμού

Αν η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι η απάντηση, ποια είναι η ερώτηση;

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών: ποιος, ποιον και γιατί

ΜΕΡΟΣ Γ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ο εκσυγχρονισμός της αξιολόγησης

Η ζωντανή εκπαίδευση κάτω από τη σκιά του νέου επιθεωρητισμού

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Σύγχρονες τάσεις στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού

Η ελληνική περίπτωση

Αξιολόγηση και «καλός» εκπαιδευτικός

ΜΕΡΟΣ Δ’

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Δείκτες ποιότητας και αξιολόγηση του σχολείου

Σχολική αποτελεσματικότητα και αξιολόγηση

Αξιολόγηση και αποσυγκέντρωση

Ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος ολοκληρώθηκε

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-460-848-7

Pages

288